فایل ورد تثبيت پتاسيم و ويژگي هاي بار الکتريکي رس خاک در شماري از خاک هاي مناطق مرکزي و شمال ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تثبيت پتاسيم و ويژگي هاي بار الکتريکي رس خاک در شماري از خاک هاي مناطق مرکزي و شمال ايران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تثبيت پتاسيم و ويژگي هاي بار الکتريکي رس خاک در شماري از خاک هاي مناطق مرکزي و شمال ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تثبيت پتاسيم و ويژگي هاي بار الکتريکي رس خاک در شماري از خاک هاي مناطق مرکزي و شمال ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تثبيت پتاسيم و ويژگي هاي بار الکتريکي رس خاک در شماري از خاک هاي مناطق مرکزي و شمال ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :18

تثبیت و آزادسازی پتاسیم به وسیله کانی های رسی فیلوسیلیکاتی بر پتاسیم قابل جذب گیاه تاثیر زیادی دارد. این پژوهش با هدف تعیین ظرفیت تثبیت پتاسیم و ارتباط آن با ویژگی های بار الکتریکی رس های خاک در 15 نمونه خاک سطحی (0-30 سانتی متر) از مناطق مرکزی و شمال ایران انجام شد. پس از تفکیک اجزای ذرات خاک، گنجایش تبادل کاتیونی گل رس و لایه چهار وجهی شبکه ساختمانی رس ها تعیین گردید. گنجایش تبادل کاتیونی لایه چهار وجهی، پس از اشباع رس با لیتیم و حرارت دادن در دمای 300 درجه سانتی گراد، برای کاهش بار لایه هشت وجهی به نزدیک صفر تعیین شد. تثبیت پتاسیم در شرایط تر (نسبت 10 به 1 محلول به نمونه، و 16 ساعت تکان دادن) و خشک (پس از خشک کردن نمونه به مدت 24 ساعت در دمای 70 درجه سانتی گراد) با استفاده از سه سطح پتاسیم اضافه شده اندازه گیری، و میانگین تثبیت پتاسیم محاسبه گردید. هم چنین، هم بستگی بین میانگین پتاسیم تثبیت شده با ویژگی های بار الکتریکی رس ها مطالعه شد. دامنه تغییرات گنجایش تبادل کاتیونی کل در رس های اصفهان، چهارمحال بختیاری و گیلان به ترتیب 22.1-36.0، 33.0.-55.5 و 31.5-47.9 سانتی مول در کیلوگرم بود. دامنه تغییرات گنجایش تبادل کاتیونی لایه چهار وجهی در رس های اصفهان، چهار محال بختیاری و گیلان به ترتیب 17.9-35.5، 26.2-34.5، 8.3-23.8 سانتی مول درکیلوگرم بود، که به ترتیب 81.0-98.4، 58.5-95.8 و 24.7-72.5 درصد از گنجایش تبادل کاتیونی کل رس را تشکیل می دهد. پتاسیم تثبیت شده با افزایش پتاسیم به کار رفته و خشک شدن افزایش یافت. میانگین تثبیت پتاسیم در رس های اصفهان، چهار محال بختیاری و گیلان به ترتیب 5.42-9.13 و 6.63-14.67 و 8.87-10.36 سانتی مول در کیلوگرم بود. میانگین تثبیت پتاسیم رس های خاک (بجز رس های گیلان) با گنجایش تبادل کاتیونی کل رس هم بستگی معنی داری داشت. در رس های اصفهان، تثبیت پتاسیم با گنجایش تبادل کاتیونی لایه چهار وجهی هم بستگی معنی داری داشت، در حالی که در دو استان دیگر هم چنین هم بستگی دیده نشد. میانگین مقدار پتاسیم تثبیت شده رس های خاک استان های بررسی شده به ترتیب زیر بود:رس های گیلان > رس های چهارمحال وبختیاری > رس های اصفهان.
كلید واژه: تثبیت پتاسیم، بار رس، صفحات رس

توضیحات بیشتر