فایل ورد اثر سطوح مختلف اوره بر ترکيب شيميايي و ارزش غذايي سيلاژ ذرت در تغذيه گوسفند

لینک دانلود

 فایل ورد اثر سطوح مختلف اوره بر ترکيب شيميايي و ارزش غذايي سيلاژ ذرت در تغذيه گوسفند دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر سطوح مختلف اوره بر ترکيب شيميايي و ارزش غذايي سيلاژ ذرت در تغذيه گوسفند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر سطوح مختلف اوره بر ترکيب شيميايي و ارزش غذايي سيلاژ ذرت در تغذيه گوسفند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر سطوح مختلف اوره بر ترکيب شيميايي و ارزش غذايي سيلاژ ذرت در تغذيه گوسفند :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :14

اثر افزودن سطوح مختلف اوره (صفر، 0.5 و 0.75 درصد ماده تر) به گیاه کامل ذرت، بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم در 16 راس گوسفند نر قزل، در چارچوب یک طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه پذیری و ارزش غذایی آن نیز بررسی گردید.با افزودن اوره، pH، میزان کل ازت و غلظت ازت آمونیاکی سیلاژ افزایش یافت (P<0.05). ضریب گوارش پذیری ظاهری کل ازت برای سیلاژهای حاوی اوره بیشتر بود (P<0.05). تعادل ازت در گوسفندان تغذیه شده با سیلاژ حاوی 0.5 درصد اوره افزایش یافت (P<0.05). pH و غلظت ازت آمونیاکی مایع شکمبه تا 1.5 ساعت بعد از تغذیه با ذرت اوره دار افزایش یافت (P<0.05). سطح ازت اوره ای خون تا شش ساعت پس از تغذیه با سیلاژهای حاوی اوره بالاتر بود (P<0.05). توان تجزیه پذیری بالقوه ماده خشک و آلی با سیلاژهای 0.5 درصد اوره بیشترین بود. میانگین افزایش وزن روزانه با افزودن اوره افزایش یافت، و با سیلاژ 0.75 درصد اوره بالاتر بود (212.88 گرم). ضخامت چربی زیرپوستی درگوسفندان تغذیه شده با سیلاژهای حاوی 0.75 و بدون اوره، به گونه ای معنی دار (P<0.01) بیشتر شد. به نظر می رسد که بازده غذایی با افزودن اوره بهبود یابد. نتایج نشان می دهد که ارزش غذایی ذرت با افزودن 0.5 درصد اوره افزایش می یابد.
كلید واژه: سیلاژ ذرت، اوره، تجزیه پذیری، گوسفند، ویژگی های لاشه

توضیحات بیشتر