فایل ورد رابطه نمايه توده بدن مادر با نتايج بارداري در زايشگاه مهديه شهر بم

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه نمايه توده بدن مادر با نتايج بارداري در زايشگاه مهديه شهر بم دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه نمايه توده بدن مادر با نتايج بارداري در زايشگاه مهديه شهر بم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه نمايه توده بدن مادر با نتايج بارداري در زايشگاه مهديه شهر بم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه نمايه توده بدن مادر با نتايج بارداري در زايشگاه مهديه شهر بم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :8

حاملگی در زنان با وزن غیرطبیعی باید به عنوان یک حاملگی پرخطر در نظر گرفته شود. هدف از مراقبت قبل از زایمان تولد نوزاد سالم از مادر سالم است و یکی از شرایط بهداشت دوران بارداری، داشتن وزن طبیعی است. این بررسی به منظور تعیین نقش چاقی مادر بر نتایج حاملگی در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه مهدیه شهر بم در سال 1382 انجام گرفت. این تحقیق به روش مقطعی بر روی 294 زن باردار 35-18 ساله تک قلو با حاملگی ترم و نمایش سفالیک جنین که در سه گروه زنان سبک وزن با شاخص توده بدنی کمتر از 19،8 ، وزن طبیعی با شاخص 26 تا 19،8 و سنگین وزن با شاخص بیش از 26 کیلوگرم بر مترمربع قرار گرفتند، انجام پذیرفت. در این بررسی میانگین طول مرحله اول زایمان در گروه زنان کم وزن (7.73±5.77) دقیقه بیشتر از گروه زنان سنگین وزن (3.32±5.11) دقیقه بود. اگرچه این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. میانگین طول مرحله سوم زایمان در گروه زنان با وزن طبیعی بیشتر از زنان کم وزن و سنگین وزن بود، ولی آزمون آماری، تفاوت معنی داری را نشان نداد. همچنین میانگین طول مرحله دوم زایمان در هر سه گروه تقریبا مساوی بود. در عین حال میانگین وزن نوزادان در گروه سنگین وزن به طور معنی داری بیش از گروه زنان با وزن طبیعی و کم وزن بود، ولی میانگین نمرات آپگار دقایق اول و پنجم در این گروه کمتر بود. میزان سزارین در زنان چاق 28،9 درصد، زنان با وزن طبیعی 15،2 درصد و در زنان کم وزن 4،5 درصد بود که تفاوت معنی داری بین این سه گروه وجود داشت (P<0.0001). با توجه به یافته های این تحقیق توصیه می شود زنان چاق قبل از حاملگی مورد مشاوره قرار بگیرند تا به وزن مناسب برسند و در طی حاملگی نیز در زمینه یک رژیم غذایی مناسب و سطح فعالیت بدنی لازم راهنمایی شوند تا بتوان با یک برنامه ریزی صحیح و آموزش کافی در دوران بارداری، نتایج حاملگی موفقی را به دست آورد.
كلید واژه: چاقی، نتایج حاملگی، زایمان، بم

توضیحات بیشتر