فایل ورد سابقه معاينات چشم پزشکي در جمعيت شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد سابقه معاينات چشم پزشکي در جمعيت شهر تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سابقه معاينات چشم پزشکي در جمعيت شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سابقه معاينات چشم پزشکي در جمعيت شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سابقه معاينات چشم پزشکي در جمعيت شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :8

این مطالعه با هدف بررسی سابقه معاینه چشم پزشکی در جمعیت تهران به عنوان معیاری برای میزان بهره گیری از خدمات چشم پزشکی موجود و بعضی از عوامل موثر بر آن طراحی و اجرا گردید.برای انجام مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 6497 نمونه از جمعیت شهر تهران انتخاب شده و با مراجعه به در منازل، نمونه ها جهت انجام معاینات کامل چشم پزشکی و مصاحبه، به کلینیکی در تهران دعوت شدند. تمامی شرکت کنندگان در مطالعه، تحت معاینات کامل چشم پزشکی و مصاحبه قرار گرفتند. در مصاحبه، علاوه بر مشخصات جمعیتی، سوابق پزشکی و چشم پزشکی، سابقه معاینه چشم پزشکی و زمان آخرین معاینه آنها سوال شد.از میان نمونه های انتخاب شده، 4565 نفر در مطالعه شرکت کرده (میزان پاسخ برابر با 70،3 درصد) و تحت معاینه و مصاحبه قرار گرفتند. 34،7 درصد افراد هرگز توسط چشم پزشک یا اپتومتر معاینه نشده بودند و 43،2 درصد طی پنج سال اخیر، سابقه معاینه چشم پزشکی نداشتند. تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که مردان (OR=1.30)، جوان ترها (OR=0.98 برای هر سال افزایش سن) و افراد با تحصیلات کمتر (OR=0.93 برای هر سال افزایش سنوات تحصیلی)، بیشتر از سایرین سابقه عدم معاینه چشم پزشکی را ذکر کرده بودند. همچنین شرکت کنندگان با اختلال بینایی، سابقه عدم معاینه پزشکی کمتری داشتند (OR=0.41).با عنایت به نتایج به دست آمده می توان ملاحظه نمود که نسبت قابل توجهی از جامعه تحت مطالعه، از خدمات مراقبت چشم بهره نگرفته اند. به طوری که در گروه های در معرض خطر و نیازمند به معاینه نیز، نسبت بالایی سابقه معاینه چشم پزشکی نداشته اند. همچنین مطالعه حاضر گروه های با بهره مندی کمتر را مشخص کرد و نشان داد که نسبت بالایی از افراد دچار اختلال بینایی و نیازمند به خدمات چشم پزشکی، بهره لازم را از این خدمات نمی برند.
كلید واژه: معاینه چشم پزشکی، بهره گیری از خدمات بهداشتی، سیستم بهداشتی

توضیحات بیشتر