فایل ورد مدل سازي عناصر محدود انتشار خرابي در خطوط لوله دريايي

لینک دانلود

 فایل ورد مدل سازي عناصر محدود انتشار خرابي در خطوط لوله دريايي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدل سازي عناصر محدود انتشار خرابي در خطوط لوله دريايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدل سازي عناصر محدود انتشار خرابي در خطوط لوله دريايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدل سازي عناصر محدود انتشار خرابي در خطوط لوله دريايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي دريا

تعداد صفحات :18

در طراحی خطوط لوله دریایی، مانند هر سازه جدار نازك دیگر، موضوع پایداری نقش عمده ای ایفا می كند. به طور كلی در خطوط لوله دریایی دو نوع ناپایداری سازه ای، به صورت كمانش كلی و كمانش موضعی (خرابی) ممكن است اتفاق بیفتد. اما موضوع ناپایداری موضعی در لوله ای كه در آب عمیق كار گذارده می شود، با دیگر خطوط لوله تفاوت دارد. این تفاوت از آنجا ناشی می شود كه به واسطه قرار گرفتن لوله تحت فشار بسیار زیاد (فشار هیدرواستاتیكی آب)، ناپایداری موضعی قابلیت انتشار در طول لوله پیدا می كند.در پژوهش حاضر نخست مختصری به پدیده مزبور، كه به نام انتشار خرابی شناخته می شود و دلایل وقوع آن در خطوط لوله دریایی پرداخته می شود. سپس مدل سازی عناصر محدود دو بعدی و سه بعدی آن شرح داده شده و برای چند نمونه مدل، نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می شود. روش های مدل سازی ارایه شده به سهولت قابل كاربرد بوده و نتایج به دست آمده برای هر دو حالت دو بعدی و سه بعدی، تطابق مطلوبی با نتایج ازمایشگاهی نشان می دهند. یافتن حداقل ناكاملی مورد نیاز برای گذر از نقاط دو شاخگی، به كارگیری مشخصات هندسی اسمی لوله و استفاده از رابطه تنش- كرنش Ramberg-Osgood اصلاح شده جهت توصیف رفتار مصالح، خصوصیات اصلی روش سه بعدی پیشنهاد شده در تحقیق حاضر می باشند. روش مذكور در مقایسه با تحلیل عددی قبلی كه در سال 2002 توسط Toscano و همكارانش انجام شده است، نتایج بهتری به دست می دهد.
كلید واژه: سازه های دریایی، خطوط لوله دریایی، كمانش موضعی، خرابی، انتشار خرابی، مدل سازی عناصر محدود

توضیحات بیشتر