فایل ورد اثر عصاره دم كرده پوست قرمز پسته بر بروز علايم سندروم ترك مرفين در موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر عصاره دم كرده پوست قرمز پسته بر بروز علايم سندروم ترك مرفين در موش صحرايي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر عصاره دم كرده پوست قرمز پسته بر بروز علايم سندروم ترك مرفين در موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر عصاره دم كرده پوست قرمز پسته بر بروز علايم سندروم ترك مرفين در موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر عصاره دم كرده پوست قرمز پسته بر بروز علايم سندروم ترك مرفين در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: بسیاری از گون های گیاهی باعث كاهش قابل ملاحظه ای در بروز علایم سندروم ترك (Withdrawal Syndrome) پس از تزریق نالوكسان در حیوانات آزمایشگاهی وابسته به مرفین می شوند. در این تحقیق براساس یك مطالعه اولیه، تاثیر دم كرده پوست قرمز پسته اهلی (Pistacia Vera) بر بروز و شدت علایم فوق در موش صحرایی وابسته به مرفین مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش كار: در این مطالعه از 42 سرموش نر بالغ از نژاد NMRI استفاده گردید. به منظور ایجاد وابستگی به مرفین درحیوانات، مرفین در غلظت های مشخص به مدت 14 روز در آب آشامیدنی آنها حل شد. گروه كنترل (n=10) پس از وابستگی به مرفین در روز پانزدهم، نالوكسان به میزان 2 mg/kg به روش زیرجلدی دریافت كردند و سپس علایم سندروم ترك به مدت 20 دقیقه و كاهش وزن حیوان پس از 24 ساعت بررسی گردید. در چهار گروه دیگر (n=8)، 30 دقیقه قبل از تزریق نالوكسان در روز پانزدهم، دم كرده پوست قرمز پسته به روش داخل صفاقی با دوزهای 100, 50, 25 mg/kg و 200 به حیوان تزریق و بروز و شدت علایم سندروم ترك بررسی گردید.یافته ها: یافته های فوق نشان داد كه در تمامی موش های وابسته به مرفین، سه علامت writhing، اسهال و كاهش وزن وجود دارد. تعداد writhing در مدت 20 دقیقه پس از تزریق نالوكسان به صورت وابسته به دوز در گروه های (P<0.05) 25 mg/kg، (P<0.05) 50 و (P<0.01)100 از دم كرده فوق نسبت به گروه كنترل كاهش معنی داری داشت. این در حالی است كه بروز اسهال در تمام گروه های دریافت كننده دم كرده (P<0.01) و وزن حیوان درگروه های 50 و 100 (به ترتیب P<0.01, P<0.05)، كاهش معنی داری نشان داد. در هر سه علامت، كاهش در دوز 100 mg/kg بیشتر بود (P<0.01).نتیجه گیری: داده های فوق نشان داد كه دم كرده پوست قرمز پسته می تواند به صورت وابسته به دوز در كاهش علایم سندروم ترك مرفین موثر باشد ولیكن افزایش دوز از یك میزان مشخص باعث كاهش اثر گیاه شده و اثرات سمی آن به وجود می آید. بنابراین استفاده از دم كرده پوست این گیاه برای كاهش علایم سندروم ترك، نیاز به مطالعات بیشتر در زمینه شناخت مكانیسم و خواص فارماكوكینتیك و فارماكودینامیك آن دارد.
كلید واژه: پسته، علایم سندروم ترك، مرفین، نالوكسان، موش صحرایی

توضیحات بیشتر