فایل ورد بررسي بقا بدون عارضه قلبي در بيماران تالاسمي ماژور شهر شيراز 1384

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي بقا بدون عارضه قلبي در بيماران تالاسمي ماژور شهر شيراز 1384 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي بقا بدون عارضه قلبي در بيماران تالاسمي ماژور شهر شيراز 1384  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي بقا بدون عارضه قلبي در بيماران تالاسمي ماژور شهر شيراز 1384،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي بقا بدون عارضه قلبي در بيماران تالاسمي ماژور شهر شيراز 1384 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: تالاسمی ماژور شایع ترین بیماری كم خونی همولیتیك در جهان است و عدم تزریق منظم دسفرال حین درمان این بیماران باعث عوارض متعددی در ایشان می شود كه شایع ترین آنها عوارض قلبی مانند نارسایی قلبی، پریكاردیت و آریتمی است كه شایع ترین علت مرگ در بیماران تالاسمی ماژور نیز می باشند. هدف این مطالعه بررسی احتمال تجمعی رخداد و عوامل موثر در این عارضه می باشد.مواد و روش كار: در این مطالعه تعداد 806 بیمار تالاسمی ماژور مراجعه كننده به بخش كولیز بیمارستان شهید دستغیب شیراز به روش سرشماری و به صورت گذشته نگر با استفاده از یك فرم جمع آوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر تعیین زمان بروز عوارض قلبی جهت تحلیل بقا، مشخصات دموگرافیك و زمان شروع و نوع خون دریافتی و زمان شروع و نحوه دریافت دسفرال نیز ثبت گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی (مدل كاپلان مایرو آزمون Log Rank) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: دامنه سنی بیماران مورد مطالعه 1 تا 43 سال و میانگین سنی آنها 1543±6.82 سال بود. میزان شیوع عارضه قلبی 15.9% به دست آمد. میانگین سنی شروع عارضه قلبی و میانگین سن بیماران دارای عارضه به ترتیب 16.93±5.43 و 19.6±5.8 سال بود كه متوسط سال های با عارضه قلبی در كل بیماران 2.67 سال برآورد شد. میانه زمان بقا بدون عارضه قلبی یا زمان احتمال 50 درصدی رخداد با سن، سطح سواد والدین و سن شروع تزریق دسفرال ارتباط معنی داری از لحاظ آماری مشاهده شد (P<0.01).نتیجه گیری: شروع زودرس تزریق خون در صورت شروع دیررس تزریق دسفرال باعث بالا رفتن احتمال تجمعی رخداد و شروع زودرس عوارض قلبی می شود. برای جلوگیری از عوارض توصیه می شود كه شروع تزریق خون و دسفرال به موقع و متناسب با همدیگر باشند. نقش آموزش به والدین در اینجا بسیار حایز اهمیت است.
كلید واژه: تالاسمی ماژور، عوارض قلبی، تحلیل بقا، شیراز

توضیحات بیشتر