فایل ورد ارزيابي مايع كيست هيداتيك به عنوان جانشين سرم جنين گاو براي كشت ليشمانيا ماژور

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي مايع كيست هيداتيك به عنوان جانشين سرم جنين گاو براي كشت ليشمانيا ماژور دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي مايع كيست هيداتيك به عنوان جانشين سرم جنين گاو براي كشت ليشمانيا ماژور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي مايع كيست هيداتيك به عنوان جانشين سرم جنين گاو براي كشت ليشمانيا ماژور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي مايع كيست هيداتيك به عنوان جانشين سرم جنين گاو براي كشت ليشمانيا ماژور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: جداكردن و تعیین هویت انگل لیشمانیا مرحله بنیادی برای كنترل بیماری لیشمانیوز می باشد. فرم پروماستیگوت انگل را در محیط های كشت بدون سلول می توان كشت داد كه محیط های مایع غنی حاوی مواد بیولوژیك برای كشت مناسب هستند. بهترین ماده بیولوژیك كه همراه با محیط هیا مایع بكار می رود سرم جنین گاو می باشد اما این ماده بسیار گران بوده و تهیه آن در كشور ما مشكل است. در این مطالعه استفاده از مایع كیست هیداتیك گوسفندی به عنوان جانشینی برای سرم جنین گاو مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد و روش كار: انگل لیشمانیا از زخم موش آلوده جدا شده با روش واكنش زنجیره ای پلی مراز تعیین گونه گردید. تعداد هشتصد هزار پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور به 6 لوله استریل به صورت سه تایی (18 لوله) اضافه گردید كه به هر لوله به ترتیب 1 میلی لیتر از محیط های حاوی مایع كیست هیداتیك به تنهایی، عصاره مغزی- قلبی مایع به همراه 5% سرم جنین گاو، عصاره مغزی- قلبی مایع به همراه 10% سرم جنین گاو، عصاره مغزی- قلبی مایع به همراه 5% مایع كیست هیداتیك، عصاره مغزی- قلبی مایع به همراه 10% مایع كیست هیداتیك و عصاره مغزی قلبی مایع به تنهایی اضافه گردید. پس از 24، 72، 144 و 192 ساعت تعداد انگل شمارش گردید و میانگین آنها با یكدیگر مقایسه شدند.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد كه مایع كیست هیداتیك به میزان 10% از حجم نهایی در محیط كشت عصاره مغزی- قلبی مایع تا 72 ساعت می تواند جانشین مناسبی برای سرم جنین گاو باشد.نتیجه گیری: در این مطالعه، مایع كیست هیداتیك گوسفندی به عنوان جانشین مناسبی برای سرم جنین گاو معرفی شده است.
كلید واژه: مایع كیست هیداتیك گوسفندی، سرم جنین گاو، كشت لیشمانیا ماژور، ایران

توضیحات بیشتر