فایل ورد بررسي چند روش در کنترل سرخرطومي برگ يونجه ( Hypera postica (Col: Curculionidae

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي چند روش در کنترل سرخرطومي برگ يونجه ( Hypera postica (Col: Curculionidae دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي چند روش در کنترل سرخرطومي برگ يونجه ( Hypera postica (Col: Curculionidae  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي چند روش در کنترل سرخرطومي برگ يونجه ( Hypera postica (Col: Curculionidae،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي چند روش در کنترل سرخرطومي برگ يونجه ( Hypera postica (Col: Curculionidae :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه انجمن حشره شناسي ايران

تعداد صفحات :16

استفاده از مدیریت تلفیقی آفات به منظور كاهش مصرف سموم شیمیایی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی با بكارگیری روش های مختلف كنترل جهت كاهش جمعیت آفات، امروزه بسیار مورد توجه می باشد. در یك بررسی سه ساله طی سال های 1380-1378 در ایستگاه تحقیقات كشاورزی گریزه سنندج، تاثیر كاربرد سموم میكروبی (شامل نودور و بی تی كل) و سموم فرموله شده تجارتی چریش (شامل نیم پلوس و نیم آزال-F) در مقایسه با سم اكامت، استفاده از آتش در زمان های مختلف (اوایل دی، اواخر اسفند و اواسط فروردین) و چرانیدن مزرعه توسط دام و اثرات متقابل این تیمارها در كاهش جمعیت سرخرطومی برگ یونجه و میزان عملكرد علوفه در قالب آزمایش فاكتوریل با طرح پایه بلوك های كامل تصادفی در چهار تكرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد كه چرانیدن مزرعه توسط دام بطور معنی داری موجب كاهش جمعیت لاروهای آفت گردیده اما از نظر وزن تر و خشك علوفه تفاوت معنی داری با شاهد نداشت. همچنین بین سطوح فاكتور B (تیمار سوزاندن) اختلاف معنی دار در سطح 1% وجود داشت بطوریكه از نظر كاهش جمعیت آفت و افزایش عملكرد علوفه، سوزاندن مزرعه در اواخر اسفند بهترین نتیجه را به دنبال داشت. بین سموم مورد استفاده نیز از لحاظ تراكم جمعیت لاروهای آفت و وزن تر و خشك علوفه برداشتی، اختلاف معنی دار در سطح 1% وجود داشت. بدین ترتیب كه سموم نودور و بی تی كل (بر اساس Bt) و نیم پلوس و نیم آزال-F (بر اساس چریش) تفاوت معنی داری با شاهد نداشتند، در حالیكه سم اكامت از نظر كاهش جمعیت آفت و افزایش عملكرد علوفه با شاهد تفاوت معنی دار داشت.
كلید واژه: Hypera postica، مدیریت تلفیقی آفات، مبارزه زراعی، مبارزه شیمیایی

توضیحات بیشتر