فایل ورد تاثير تراكم پايه هاي صنوبر روي الگوي توزيع فضايي آفات و دشمنان طبيعي آنها در كرج

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تراكم پايه هاي صنوبر روي الگوي توزيع فضايي آفات و دشمنان طبيعي آنها در كرج دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تراكم پايه هاي صنوبر روي الگوي توزيع فضايي آفات و دشمنان طبيعي آنها در كرج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تراكم پايه هاي صنوبر روي الگوي توزيع فضايي آفات و دشمنان طبيعي آنها در كرج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تراكم پايه هاي صنوبر روي الگوي توزيع فضايي آفات و دشمنان طبيعي آنها در كرج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه انجمن حشره شناسي ايران

تعداد صفحات :25

تاثیر تراكم پایه های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی شته Chaitophorus leucomelas Koch حشرات كامل و سوراخ های لاروی سوسك چوبخوار صنوبر Melanophila picta Pall.، زنجرك های Rhytidodus spp. و Hyalesthes mlokosiewiczi Signoret كفشدوزك های شكارگر (Coccinellidae)، بالتوری (Chrysoperla carnea (Stephens، مگس های شته خوار Leucopies spp.، زنبور پارازیتویید Adialytus salicaphis (Fitch) و عنكبوت های شكارگر (Araneae) طی سال های 1381 و 1382 در مركز تحقیقات البرز كرج بررسی گردید. انواع تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تراكم های 333، 417، 498 و 833 درخت در هكتار به صورت آگروفارستری صنوبر - یونجه و تیمار تك كشتی صنوبر با تراكم 833 درخت در هكتار. برای تعیین الگوی توزیع فضایی بندپایان مورد مطالعه از دو روش نسبت واریانس به میانگین و روش رگرسیونی تیلور استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد كه تراكم پایه های صنوبر اثر متفاوتی روی الگوی توزیع فضایی، شاخص پراكندگی (I) و شیب خط رگرسیون (b) بندپایان دارند كه از ویژگی های زیستی و اكولوژیك آنها ناشی می شود. همچنین توزیع فضایی دشمنان طبیعی بطور كامل تابعی از توزیع آفات نبود كه پایین بودن جمعیت و نرخ رشد و نیز قدرت جستجوی زیاد آنها در مقایسه با آفات از جمله دلایل احتمالی آن است.
كلید واژه: آگروفارستری، تراكم گیاهی، توزیع فضایی، صنوبر، كرج

توضیحات بیشتر