فایل ورد ترجيح طعمه (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روي تريپس پياز و كنه دو لكه اي در شرايط آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد ترجيح طعمه (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روي تريپس پياز و كنه دو لكه اي در شرايط آزمايشگاهي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ترجيح طعمه (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روي تريپس پياز و كنه دو لكه اي در شرايط آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ترجيح طعمه (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روي تريپس پياز و كنه دو لكه اي در شرايط آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ترجيح طعمه (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روي تريپس پياز و كنه دو لكه اي در شرايط آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه انجمن حشره شناسي ايران

تعداد صفحات :25

بررسی ترجیح طعمه سن شكارگر Orius albidipennis Reuter به كمك آزمون های نرخ شكارگری و ترجیح طعمه در قالب طرح كاملا تصادفی و بدون جایگزینی گونه های خورده شده شكار در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 25± درجه سانتی گراد، رطوبت 5 65± % و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریكی) انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تغذیه سن شكارگر ماده از لارو سن 2 تریپس پیاز و كنه دو لكه ای ماده كامل در آزمون نرخ شكارگری به ترتیب 1.46 14.8± و 0.7 20± ثبت گردید كه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 5% بود. نتایج حاصل از تغذیه سن شكارگر ماده در آزمون ترجیح طعمه از لارو سن 2 تریپس پیاز 0.84±8.4 و از كنه دو لكه ای ماده كامل 0.22 4.4± بود. شاخص آلفای منلی (Manly) لارو سن 2 تریپس پیاز (شكار I) و كنه دو لكه ای ماده كامل (شكار II) به ترتیب برابر 0.09 0.8± و 0.03 0.2± بدست آمد كه این شاخص بیانگر ترجیح لارو سن 2 تریپس پیاز نسبت به كنه دو لكه ای توسط سن شكارگر ماده بود. آزمون های نرخ شكارگری و ترجیح طعمه با شرایط یكسان برای سن نر شكارگر تكرار شد. در آمون نرخ شكارگری، تغذیه سن نر از لارو سن 2 تریپس پیاز 1.58 11± و كنه دو لكه ای ماده كامل 1.22 12± بود كه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در آزمون ترجیح طعمه، تغذیه سن نر شكارگر از لارو سن 2 تریپس پیاز 0.13 3.3± و كنه دو لكه ای ماده كامل 0.17 3.2± بود. در این آزمون آلفای منلی لارو سن 2 تریپس پیاز (شكار I) و كنه دو لكه ای ماده كامل (شكار I) به ترتیب 0.03 0.52± و 0.05 0.48± بدست آمد كه نشان دهنده عدم ترجیح سن شكارگر نر بود.
كلید واژه: Orius albidipennis، تریپس پیاز، كنه دو لكه ای، ترجیح طعمه

توضیحات بیشتر