فایل ورد تاثير نيتروژن و منگنز بر رشد و ترکيب شيميايي اسفناج

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير نيتروژن و منگنز بر رشد و ترکيب شيميايي اسفناج دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير نيتروژن و منگنز بر رشد و ترکيب شيميايي اسفناج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير نيتروژن و منگنز بر رشد و ترکيب شيميايي اسفناج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير نيتروژن و منگنز بر رشد و ترکيب شيميايي اسفناج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :18

معمولا کمبود نیتروژن بیش از دیگر عناصر غذایی عامل محدود کننده رشد گیاهان زراعی است. کمبود منگنز نیز در برخی از خاک های آهکی ایران گزارش شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر نیتروژن، منگنز و برهم کنش آنها بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در شرایط گلخانه ای بود. آزمایش در یک خاک از سری چیتگر با نام تاکسونومی thermic, Typic Calcixerept Fine-loamy, carbonatic به صورت فاکتوریل در چارچوب طرح کاملا تصادفی، شامل پنج سطح نیتروژن (صفر، 50، 100، 200 و 400 میلی گرم در کیلوگرم خاک به صورت آمونیوم نیترات) و سه سطح منگنز (صفر، 15 و 30 میلی گرم در کیلوگرم خاک به صورت منگنز سولفات)، در چهار تکرار انجام شد. مدت رشد گیاهان در گلخانه 60 روز بود، و در هنگام برداشت از یک کلروفیل متر دستی مدل SPAD-502 برای ارزیابی وضعیت کلروفیل برگ استفاده گردید.کاربرد نیتروژن و منگنز وزن خشک اندام هوایی، غلظت و جذب کل نیتروژن، غلظت و جذب کل منگنز، نسبت Mn:Fe و اعداد خوانده شده توسط کلروفیل متر دستی روی برگ را در گیاه اسفناج به طور معنی داری افزایش داد. کاربرد نیتروژن، غلظت و جذب کل روی، مس و جذب کل آهن را در گیاه به طور معنی داری افزایش، ولی غلظت آهن را کاهش داد. مصرف منگنز باعث کاهش غلظت آهن و روی، ولی افزایش معنی دار جذب کل آهن و مس در اسفناج گردید. هنگامی که حداکثر وزن ماده خشک به دست آمد، عدد خوانده شده توسط کلروفیل متر در حدود 40 بود. چنانچه نتایج حاصل از این پژوهش در شرایط مزرعه نیز تایید گردد، می توان توصیه کودی مناسبی برای مصرف نیتروژن و منگنز درکشت اسفناج ارایه نمود.
كلید واژه: نیتروژن، منگنز، اسفناج، کلروفیل، کلروفیل متر دستی

توضیحات بیشتر