فایل ورد بررسي پاسخ هاي ايمني سيستميك و مخاطي پس از ايمن سازي از راه بيني با ليپوزوم هاي حاوي توكسوئيد كزاز با اندازه هاي مختلف

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي پاسخ هاي ايمني سيستميك و مخاطي پس از ايمن سازي از راه بيني با ليپوزوم هاي حاوي توكسوئيد كزاز با اندازه هاي مختلف دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي پاسخ هاي ايمني سيستميك و مخاطي پس از ايمن سازي از راه بيني با ليپوزوم هاي حاوي توكسوئيد كزاز با اندازه هاي مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي پاسخ هاي ايمني سيستميك و مخاطي پس از ايمن سازي از راه بيني با ليپوزوم هاي حاوي توكسوئيد كزاز با اندازه هاي مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي پاسخ هاي ايمني سيستميك و مخاطي پس از ايمن سازي از راه بيني با ليپوزوم هاي حاوي توكسوئيد كزاز با اندازه هاي مختلف :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم پايه پزشکي ايران

تعداد صفحات :10

هدف: لیپوزوم ها، ادجوانت های (adjuvants) ایمنولوژیك موثری هستند كه برای تجویز آنتی ژن های پروتئینی از راه بینی و خوراكی قابلیت های مناسبی دارند. ویژگی های فیزیكوشیمیایی لیپوزوم ها از جمله اندازه لیپوزوم می توانند روی استفاده آنها به عنوان یك سامانه داروسازی و ادجوانت واكسن تاثیر گذار باشند.مواد و روش كار: دراین تحقیق پس از تجویز بینی لیپوزوم ها، اثر اندازه های مختلف لیپوزوم های حاوی توكسوئید كزاز (TT) تهیه شده به روش اكستروژن (extrusion) بر روی القا پاسخ های ایمنی سیستمیك و مخاطی بررسی شد. لیپوزوم های حاوی TT به روش دهیدراسیون- رهیدراسیون (DRV) تهیه شدند. لیپوزوم های با قطر 100، 400 و 1000 nm به روش اكستروژن از لیپوزوم های DRV تهیه شدند. حیوانات سه نوبت با Lf 40 لیپوزومی یا محلول ایمن سازی شدند. عیار IgG سرم و sIgA موجود در لاواژ بینی به روش الایزا (ELISA) تعیین شد.نتایج: قطر میانگین DRVs برابر 2.2 mm بود. درصد محصورسازی TT در لیپوزم ها بین 74-64.3% متغیر بود. براساس مطالعات TT , SDS- PAGE محصور شده ساختمان خود را حفظ كرده بود. بالاترین عیار IgG سرمی در گروه های ایمن سازی شده با فرمولاسیون های محلول مشاهده شد (P<0.05). اما بالاترین عیار sIgA مخاطی به وسیله لیپوزوم های با اندازه 100 nm به دست آمد. درمیان فرمولاسیون های لیپوزومی، بالاترین عیار IgG سرمی به وسیله گروه DRV مشاهده شد (P<0.001). به نظر می رسد پاسخ های ایمنی مخاطی و سیستمیك به صورتی متفاوت تحت تاثیر اندازه ذره ای قرار دارند. پاسخ های ایمنی مخاطی به وسیله لیپوزوم های 100 nm افزایش یافتند اما پاسخ های ایمنی سیستمیك كاهش یافتند.نتیجه گیری: پس از ایمن سازی بینی با TT لیپوزومی، رابطه مستقیمی بین اندازه لیپوزوم و پاسخ های ایمنی مخاطی یا سیستمیك مشاهده نشد.
كلید واژه: اندازه لیپوزوم، ایمن سازی از راه بینی، توكسوئید كزاز

توضیحات بیشتر