فایل ورد سنجش عدم تقارن در خطوط پوستي دست راست و چپ بيماران اسكيزوفرن

لینک دانلود

 فایل ورد سنجش عدم تقارن در خطوط پوستي دست راست و چپ بيماران اسكيزوفرن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سنجش عدم تقارن در خطوط پوستي دست راست و چپ بيماران اسكيزوفرن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سنجش عدم تقارن در خطوط پوستي دست راست و چپ بيماران اسكيزوفرن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سنجش عدم تقارن در خطوط پوستي دست راست و چپ بيماران اسكيزوفرن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم پايه پزشکي ايران

تعداد صفحات :8

هدف: خطوط پوششی نیز مانند سایر اعضا و قسمت های بدن یك فرد در دو طرف كاملا مشابه و یكسان نمی باشند. نوسانات آسیمتری (FA) ظرفیتی برای موجود فراهم می سازند تا در مقابل عوامل ناسازگار تكوینی مقابله كنند. شواهدی مبنی بر ارتباط شاخص های تكوینی عصبی موثر بر FA و ظهور اسكیزوفرنی در دست است. در پژوهش حاضر سعی شد، احتمال وجود عدم تقارن در الگوهای درماتوگلیفیك كف دست افراد اسكیزوفرن در قیاس با كنترل بررسی گردد.مواد و روش كار: پژوهش حاضر به صورت مطالعه تحلیلی و مشاهده ای و كاربردی به صورت موردی و شاهدی در 91 بیمار اسكیزوفرن با میانگین سنی 31.35 ± 7.46 و افراد سالم با نمونه گیری به روش تصادفی ساده و بدون جایگزینی در خراسان رضوی انجام شد. ثبت خطوط پوستی به روش ثبت با مركب انگشت نگاری بود و خط شماری a-b و تشخیص الگوهای نوك انگشتان در گروه های مورد آزمایش به تفكیك جنسیت انجام شد. آنالیز آماری داده ها با آزمون T دانشجویی (t-test) و GLM بود.نتایج: هیچ گونه اختلاف معنی دار آماری بین خط شماری a-b و نوع دست در مردان و زنان گروه كنترل و آزمایش وجود ندارد. درمقایسه الگوی انگشتان در گروه بیمار و كنترل، و زنان و مردان، تفاوت آماری در زنان با مردان و مبتلایان یا افراد سالم و به تفكیك دست راست و چپ وجود ندارد.نتیجه گیری: علی رغم شواهد متعدد و متناقضی كه در زمینه احتمال عدم در تقارن در الگوهای درماتوگلیفیك در دست است، با استناد به نتیجه تحقیق حاضر، هیچگونه اختلاف آماری در مقایسه الگوی انگشتان دست راست و چپ دو گروه، مشاهده نمی شود. با توجه به اینكه عوامل متعدد محیطی و ژنتیكی در بروز بیماری موثرند، می توان بروز این حالت را به زمان كوتاه و سریع شكل گیری الگوها و خطوط نوك انگشت طی تكوین دانست كه ممكن است به كمرنگ شدن تاثیر عوامل محیطی در بروز FA منجر شده باشد.
كلید واژه: عدم تقارن، درماتوگلیفیك، اسكیزوفرن

توضیحات بیشتر