فایل ورد اثرات كم كاري تيروئيد بر عناصر معدني در بافت هاي مغز، استخوان جمجمه و پوست در موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات كم كاري تيروئيد بر عناصر معدني در بافت هاي مغز، استخوان جمجمه و پوست در موش صحرايي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات كم كاري تيروئيد بر عناصر معدني در بافت هاي مغز، استخوان جمجمه و پوست در موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات كم كاري تيروئيد بر عناصر معدني در بافت هاي مغز، استخوان جمجمه و پوست در موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات كم كاري تيروئيد بر عناصر معدني در بافت هاي مغز، استخوان جمجمه و پوست در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم پايه پزشکي ايران

تعداد صفحات :9

هدف: گزارشات فراوانی ارتباط بین كم كاری تیروئید با تغییر در مقدار عناصر در بافت های مختلف حیوان و انسان را نشان داده است. با توجه به اینكه املاح در عملكرد طبیعی ارگان های بدن نقش های حساس و كلیدی ایفا می كنند و تغییر میزان آنها از مقادیر طبیعی حتی به مقدار جزیی موجب بروز اختلالات عمده در ساختار و عملكرد دستگاه های بدن می گردد، هدف از این مطالعه بررسی اثرات كم كاری تیروئید بر مقدار املاح در بافت های مختلف موش صحرایی می باشد.مواد و روش كار: تعداد 24 سر موش با سن حدود 3 ماه و وزن حدود 270-190 گرم انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و كنترل تقسیم شدند. در آب آشامیدنی حیوانات گروه تجربی پودر متی مازول (0.03%) اضافه شد و گروه شاهد آب شیر دریافت نمودند. در پایان هفته چهارم از سینوس غاری (چشم) موش های هر دو گروه خونگیری به عمل آمد و TT4 آن اندازه گیری شد. پس از اطمینان از ایجاد كم كاری تیروئید درگروه تجربی هر دو گروه موش ها به مدت 3 هفته دیگر نگهداری و در پایان هفته هفتم كشته شدند و قسمتی از استخوان جمجمه، پوست و سه بخش بافت مغز شامل: سربرال كورتكس، مدولا + میدبرین و پالئو كورتكس جدا و در فریزر -20°C نگهداری گردید. با استفاده از روش Proton Induced X- ray Emission (PLXE) مقدار عناصر Zn, Cu, Fe, Ca, K, Cl, S و P در بافت های مذكور برای هر دو گروه بر حسب ppm تعیین و به صورت Mean ± SD محاسبه و با استفاده از آزمون t-test مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد كه در گروه هیپوتیروئید: كلسیم در استخوان جمجمه به میزان 31%، سولفور در پوست به میزان 23% و فسفر در بخش مدولا± میدبرین مغز به میزان 33% همگی به طور معنی داری (P<0.05) در مقایسه با گروه كنترل افزایش نشان می دهند. برخی از عناصر نیز در بافت های مورد مطالعه درگروه هیپوتیرویید تغییراتی نشان می دهند كه از نظر آماری معنی دار نیست.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد كه تغییرات وسیعی در مقدار عناصر در بافت های استخوان جمجمه، پوست و مغز موش های هیپوتیروئید به وجود می آید كه این تغییرات می تواند زمینه ساز علایم و نشانه های كلینیكی باشد كه دركم كاری های تیروئید به وجود می آید.
كلید واژه: كم كاری تیروئید، عناصر معدنی، كلسیم، فسفر، سولفور، بافت های موش صحرایی

توضیحات بیشتر