فایل ورد برآورد توده زنده و توليد ثانويه ماکروبنتوزهاي خورموسي

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد توده زنده و توليد ثانويه ماکروبنتوزهاي خورموسي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد توده زنده و توليد ثانويه ماکروبنتوزهاي خورموسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد توده زنده و توليد ثانويه ماکروبنتوزهاي خورموسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد توده زنده و توليد ثانويه ماکروبنتوزهاي خورموسي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی و فایل ورد برآورد توده زنده و توليد ثانويه ماکروبنتوزهاي خورموسي، در خلال سال های 1375 و 1376، تعداد 216 نمونه رسوب از چهار خور مهم خورموسی برداشت گردید. نمونه برداری ها هر دو ماه یک بار از بخش های ابتدا، وسط و انتهای هر خور و با استفاده از گرب با سطح 0.1 مترمربع انجام گرفت. برای تعیین توده زنده با روش ارایه شده توسط کریسپ، میزان توده زنده گروه های مختلف کامروبنتوزی بر پایه وزن خشک و وزن خاکستر محاسبه گردید. محاسبه تولید ثانویه ماکروبنتوزها با استفاده از گونه Apseudes sp. (یک گونه سخت پوست بنتیک)، که درکلیه فصول و نمونه برداری ها حضور داشت، صورت گرفت.نتایج بررسی نشان می دهد که از نظر ماکروبنتوز، خورموسی از توده زنده کلا محدودی برخوردار است (0.18 گرم در متر مربع)، که بیشترین و کمترین میزان به ترتیب در تیرماه (33.54 گرم وزن خشک در مترمربع) و آذرماه (2.19 گرم وزن خشک در متر مربع) به دست آمده است. در همین زمینه، خور دورق با 24.93 گرم در مترمربع وزن خشک بیشترین میزان توده زنده، و خور بی حد با 2.24 گرم در مترمربع وزن خشک کمترین میزان توده زنده را داشته است. در طول دوره بررسی 1483 عدد از گونه Apseudes sp. جمع آوری گردید، که با استفاده از روش باتاچاریا در پنج کلاس طولی (سنی) قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تولید ثانویه سالیانه این گونه برابر 0.080 گرم در مترمربع، و بیشترین میزان تولید ثانویه این گونه معادل 0.033 گرم در مترمربع و مربوط به گروه سنی یک است. هم چنین، نسبت تولید به توده زنده این گونه برابر 0.44 محاسبه گردید. برآورد کل میزان تولید سالیانه ماکروبنتوزها، با توجه به مساحت تقریبی خورموسی، برابر 24300 تن برآورد شد که با در نظر گرفتن هرم و زنجیره غذایی دریاها و میزان انتقال انرژی از یک سطح تغذیه ای به سطح دیگر، که برابر 10 درصد می باشد،رقم 2430 تن تولید سالیانه ذخایر خورموسی قابل پیش بینی است.
كلید واژه: توده زنده، تولید ثانویه، ماکروبنتوز، نسبت تولید به توده زنده

توضیحات بیشتر