فایل ورد ارزيابي ژرم پلاسم چغندر قند از نظر مقاومت به بيماري پيچيدگي بوته در شرايط گلخانه

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي ژرم پلاسم چغندر قند از نظر مقاومت به بيماري پيچيدگي بوته در شرايط گلخانه دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي ژرم پلاسم چغندر قند از نظر مقاومت به بيماري پيچيدگي بوته در شرايط گلخانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي ژرم پلاسم چغندر قند از نظر مقاومت به بيماري پيچيدگي بوته در شرايط گلخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ژرم پلاسم چغندر قند از نظر مقاومت به بيماري پيچيدگي بوته در شرايط گلخانه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :21

برای دستیابی به منابع ژنتیكی مقاوم به بیماری پیچیدگی بوته (curly top) 50 رس شمار (accession number) چغندرقند در شرایط گلخانه آزمایش شدند. یك بوته چغندرقند با علایم تیپیك بیماری پیچیدگی بوته در یك مزرعه چغندرقند زرقان انتخاب و از آن به عنوان منبع ویروس عامل بیماری برای مایه زنی استفاده گردید. از هر رس شمار 21 دان رست در مرحله دو برگی و در زیر سرپوش پلاستیكی توسط زنجرك Circulifer haematoceps M.& R. با ویروس عامل پیچیدگی بوته چغندرقند مایه زنی شدند. برای مایه زنی دو زنجرك تازه بالغ از كلنی آلوده در زیر سرپوش پلاستیكی برای 5 روز تغذیه روی هر دان رست قرار داده شدند. برای ارزیابی ژرم پلاسم موجود چغندرقند از نظر مقاومت به بیماری پیچیدگی بوته، شدت علایم بیماری در دو مرحله شامل چهار و هشت هفته بعد از مایه زنی، طول دوره كمون و میزان بهبودی یادداشت گردید. برای شدت بیماری از درجات صفر (فقدان علایم بیماری) تا پنج (مرگ گیاه) استفاده گردید. برای ارزیابی و مقایسه رس شمارها میانگین مجموع امتیازات هر رس شمار در چهار و هشت هفتگی به عنوان شاخص شدت بیماری (Disease Severity Index=DSI) مورد استفاده قرار گرفت. در رس شمارهای مورد آزمایش DSI از 1.25 تا 3.8 متغیر بود. DSI در 21 رس شمار بین 3 تا 3.8، در 22 رس شمار بین 2 تا 3 و در 7 رس شمار كمتر از 2 بود. ارقام و رس شمارهای F-20510, 13687-62, 16402-66, F-20-511 و 16396-66 كهDSI در آنها به ترتیب 1.25، 1.35، 1.5، 1.55 و 1.65 بود به عنوان منابع ژنتیكی مقاوم معرفی می شوند. در اكثر رس شمارها مقدار DSI در هشت هفته پس از مایه زنی كمتر از چهار هفتگی بود و حالت بهبودی مشاهده گردید. میزان بهبودی نیز در رس شمارهای مختلف متفاوت بود، به طوریكه در بعضی از آنها مانند 53- DSI 9536 در هشت هفتگی در مقایسه با چهار هفتگی به كمتر از نصف تقلیل یافت. بر اساس این تحقیق علاوه بر شدت بیماری میزان بهبودی نیز در انتخاب ژنوتیپ ها و توده های مقاوم اهمیت دارد.
كلید واژه: چغندرقند، ژرم پلاسم، ویروس پیچیدگی بوته چغندر، مقاومت، ایران

توضیحات بیشتر