فایل ورد تاثير عصاره الكلي چمچمه خرما بر تغييرات بافتي بيضه و ميزان هورمون هاي FSH, LH و تستوسترون در موش صحرايي نر

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير عصاره الكلي چمچمه خرما بر تغييرات بافتي بيضه و ميزان هورمون هاي FSH, LH و تستوسترون در موش صحرايي نر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير عصاره الكلي چمچمه خرما بر تغييرات بافتي بيضه و ميزان هورمون هاي FSH, LH و تستوسترون در موش صحرايي نر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير عصاره الكلي چمچمه خرما بر تغييرات بافتي بيضه و ميزان هورمون هاي FSH, LH و تستوسترون در موش صحرايي نر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير عصاره الكلي چمچمه خرما بر تغييرات بافتي بيضه و ميزان هورمون هاي FSH, LH و تستوسترون در موش صحرايي نر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم پايه پزشکي ايران

تعداد صفحات :9

چمچمه یا اسپات خرما حاوی شیمیایی شامل پروتئین ها، فیبرها، قند به صورت احیا و غیراحیا، نم یا رطوبت، سه نوع كومارین، تركیبات آلی از خانواده كافور، فیتواسترول ها و 1 و 2 دی متوكسیل 4 متیل بنزن می باشد. این تركیبات دارای خواص آنتی میتوزی، استروژنیك، ضدسرطان، ضد دیابت، ضد چاقی و ضد جهش می باشند. در این تحقیق اثر عصاره الكلی چمچمه خرما بر میزان هورمون های گنادوتروپ و تستوسترون و نیز بافت بیضه در موش صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش كار: حیوانات مورد استفاده 50 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با وزن تقریبی 280 ± 10 گرم بود. برای این منظور موش ها به صورت تصادفی به 5 گروه ده تایی تقسیم شدند: گروه كنترل، گروه شاهد (دریافت كننده آب مقطر) و گروه های تجربی كه عصاره الكلی چمچمه خرما در مقادیر 0.2, 0.1, 0.05 g/kg دریافت كردند. از تمام گروه ها در پایان روز چهاردهم خونگیری به عمل آمد و از نمونه های خونی جمع آوری شده برای اندازه گیری هورمون های FSH, LH و تستوسترون به روش رادیوایمونواسی (RIA) استفاده شد. نتایج حاصله براساس برنامه آماری SPSS و تست Tukey مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بیضه ها خارج و مطالعات بافتی روی آنها صورت گرفت.نتایج: سطح سرمی تستوسترون در گروه های دریافت كننده مقادیر 0.05 g/kg و 0.1 عصاره، كاهش معنی داری را نسبت به گروه كنترل و شاهد نشان داد. همچنین تراكم اسپرم در لوله های اسپرم ساز و میانگین وزن بدن وبیضه ها در تمام گروه های تجربی كاهش معنی داری را نسبت به گروه كنترل و شاهد نشان داد. هیچگونه اختلاف معنی داری در غلظت هورمون های FSH, LH، بین گروه های تجربی، كنترل و شاهد مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد كه احتمالا عصاره الكلی چمچمه خرما به علت داشتن تركیباتی همچون فیتواسترول ها از طریق كاهش كلسترول تام، كلسترول LDL و تری گلیسرید ها باعث كاهش وزن بدن می شود. علاوه بر این فیبرهای موجود در عصاره با كاهش كلسترول و آسیب به بخش های جانبی هیپوتالاموس باعث بی اشتهایی شدید و كاهش وزن می شود. همچنین عصاره به علت داشتن فیتواسترول ها و كومارین ها كه دارای اثرات آنتی آندروژنی می باشند، باعث كاهش تستوسترون می شود و كاهش تستوسترون نیز به نوبه خود از طریق كاهش سنتز پروتئین ها باعث كاهش وزن بیضه می شود. احتمالا عصاره به علت داشتن فیتواسترول ها از طریق مهار آنزیم 5- آلفا- ردوكتاز و آروماتوز باعث كاهش حساسیت بافت ها به آندروژن ها و كاهش فعالیت آندروژن ها می شود. فیتواسترول ها و كومارین موجود در عصاره نیز دارای اثرات استروژنیك می باشند و افزایش استروژن ها در جنس نر باعث كاهش تراكم اسپرم در لوله های منی ساز می شود.
كلید واژه: چمچمه خرما، بافت بیضه، FSH، LH، تستوسترون، موش صحرایی

توضیحات بیشتر