فایل ورد بررسي انتقال Fusarium oxysporum f.sp.sesami با بذور كنجد در مزارع استان فارس

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي انتقال Fusarium oxysporum f.sp.sesami با بذور كنجد در مزارع استان فارس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي انتقال Fusarium oxysporum f.sp.sesami با بذور كنجد در مزارع استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي انتقال Fusarium oxysporum f.sp.sesami با بذور كنجد در مزارع استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي انتقال Fusarium oxysporum f.sp.sesami با بذور كنجد در مزارع استان فارس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :10

به منظور تعیین میزان آلودگی بذور كنجد به F usarium oxysporum f.sp. sesami (Fos) در بین سالهای 1380-1381 از مزارع كنجد مناطق مختلف استان فارس نمونه های مشكوك به آلودگی به Fos كه علایم پژمردگی، زردی و بافت مردگی یكطرفه ساقه نشان می دادند، بذورشان بطور دستی جمع آوری شد و پس از اثبات آلودگی گیاهان، بذر این گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. جداسازی بر اساس روشهای بین المللی، روش كشت در محیط كشت آگاردار و كاشت بذر در ماسه سترون (Hilter Method) انجام شد. برای این كار صد عدد بذر با محلول هیپوكلریت سدیم 0.5% به مدت 1.5 و 3 دقیقه ضد عفونی سطحی و محیط كشت سیب زمینی دكستروز آگار (PDA) قرار داده شد و در دمای ثابت 25°C و تناوب نوری 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریكی قرار گرفتند، قارچهای Fos رشد یافته در این محیط ها بر اساس مورفولوژی پرگنه و مشخصات اندامهای زایشی شامل فیالیدها، ماكروكنیدیومها، میكروكنیدیوم ها و كلامیدوسپورها شناسایی و سپس اثبات بیماریزایی شدند (Booth 1971, Nelson et al. 1983). در روش كشت بذر در ماسه سترون پس از ضد عفونی بذور به مدت 1.5 دقیقه با محلول هیپوكلریت سدیم 0.5% در هر گلدان حاوی ماسه سترون 10 بذر كشت داده شد و سپس گلدانها به اتاقك رشد (Growth Chamber) با دمای 29°C و تناوب نوری 16 ساعت نور و 8 ساعت تاریكی قرار گرفتند. گیاهان مشكوك به آلودگی جمع آوری و آلودگی آن ها به Fos بررسی گردید. میزان آلودگی در روش محیط كشت آگاردار 12.1-1.25 درصد و در ماسه سترون 23.47-14.3 درصد بود. نتایج نشان می دهد كه قارچ Fos می تواند به طور سیستمیك پس از آلوده كردن گیاه كنجد بذرها را نیز آلوده كند. بذور آلوده از منابع مهم انتشار عامل بیماری در كشور می باشد و استفاده از بذور گواهی شده عاری از عامل بیماری از روشهای موثر در مدیریت بیماری است.
كلید واژه: كنجد، انتقال با بذر، فوزاریوم پژمردگی، فارس

توضیحات بیشتر