فایل ورد تاثير محيط كشت و زمان انكوباسيون در ميزان آنتي بيوتيك هاي توليد شده از سودومونادهاي فلورسنت

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير محيط كشت و زمان انكوباسيون در ميزان آنتي بيوتيك هاي توليد شده از سودومونادهاي فلورسنت دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير محيط كشت و زمان انكوباسيون در ميزان آنتي بيوتيك هاي توليد شده از سودومونادهاي فلورسنت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير محيط كشت و زمان انكوباسيون در ميزان آنتي بيوتيك هاي توليد شده از سودومونادهاي فلورسنت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير محيط كشت و زمان انكوباسيون در ميزان آنتي بيوتيك هاي توليد شده از سودومونادهاي فلورسنت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :18

بررسی 25 جدایه سودوموناد فلورسنت بكار رفته در جلوگیری از رشد قارچ Sclerotinia sclerotiorum، عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان با استفاده از روش HPLC نشان داد كه جدایه های B112, B119 و B111 تولید آنتی بیوتیك كردند. جدایه های B112 و B119 آنتی بیوتیك دی استیل فلوروگلوسینول (DAPG)، مونواستیل فلوروگلوسینول (MAPG) و پیولوتئورین (Plt) تولید كردند. جدایه B111 آنتی بیوتیك فنازین (PCN) تولید كرد. همچنین جدایه B112 و B119 ماده سالیسیلیك اسید تولید كردند. بررسی تاثیر محیط كشت و زمان در تولید آنتی بیوتیك دی استیل فلوروگلوسینول نشان داد كه جدایه های B112 و B119 تنها در محیط كشت YMP تولید آنتی بیوتیك فوق را كردند كه میزان تولید با گذشت زمان افزایش یافت. جدایه های B112 و B119آنتی بیوتیك مونواستیل فلوروگلسینول را تنها در محیط YMP تولید كردند كه میزان تولید با گذشت زمان كاهش یافت. همچنین جدایه های B112 و B119 تنها در محیط KB تولید آنتی بیوتیك پیولوتئورین كردند و بطور كلی میزان تولید در هر دو جدایه تا 72 ساعت افزایش و سپس كاهش یافت. بررسی شرایط محیطی روی تولید آنتی بیوتیك فنازین نشان داد كه جدایه B111 در دو محیط كشت KB و YMP تولید فنازین كرد. میزان تولید فنازین در محیط كشت YMP بیشتر از KB بود. میزان تولید فنازین در محیط YMP توسط جدایه B111 با گذشت زمان افزایش یافت بطوریكه بیشترین میزان تولید در 96 ساعت بود.
كلید واژه: آفتابگردان، اسكلروتینیا، بیولوژیكی، fluorescent pseudomonads، آنتی بیوتیك

توضیحات بیشتر