فایل ورد بررسي تفاوت بيماري زايي پاتوتيپ هاي 4 و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تفاوت بيماري زايي پاتوتيپ هاي 4 و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تفاوت بيماري زايي پاتوتيپ هاي 4 و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تفاوت بيماري زايي پاتوتيپ هاي 4 و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تفاوت بيماري زايي پاتوتيپ هاي 4 و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

تفاوت بیماری زایی پاتوتیپ های 4 و 6 قارچ A.rabiei، عامل بیماری برق زدگی نخود از جنبه های ماهیت بیوشیمیایی گیاه و ترکیب ژنومی پاتوتیپ ها در چهار بخش بررسی گردید: الف) تعیین شمار ژن های پایداری در هیجده رقم بومی نخود. ب) مقایسه تغییرات غلظت الکترولیت های سدیم و پتاسیم در ساقه گیاهچه های نخود آلوده و سالم ارقام حساس و پایدار. ج) بررسی تاثیر تنش نبود پتاسیم در محیط غذایی هوگلند برای پنج رقم افتراقی نخود. د) امکان دیدن تفاوت های ژنومی دو پاتوتیپ با روش RAPD-PCRمشاهده میانگین 9 ژن اصلی پایداری در رقم بومی 144-60-1 از کل ده ژن تعیین شده پایداری به بیماری برق زدگی طبق روش ونرینن وهاوار (1997)، نشان دهنده غنی بودن این رقم از لحاظ ژن های پایداری، و امکان استفاده از آن در کارهای به نژادی است. در حالی که ارقام دیگر نسبتا متحمل تا کاملا حساس بوده و ژن های پایداری اندکی داشتند. کاهش شدید غلظت الکترولیت ها در رقم حساس ILC1929 در مقایسه با رقم پایدار ILC5928 نشان دهنده وجود سازگاری میان بیمارگر و گیاه میزبان است. افزایش پایداری ارقام افتراقی در نتیجه تنش نبود پتاسیم، گویای القای پایداری اکتسابی در نتیجه تولید پیوترسین، و به دنبال آن بهبود ساختارهای دفاعی می باشد، و نهایتا تشابه 80 درصدی باندهای ژنومی پاتوتیپ ها با استفاده از مارکر CG و آغازگر 171، نشان دهنده ناکافی بودن شمار آغازگر و لزوم به کارگیری روش های تکمیلی است.
كلید واژه: برق زدگی نخود، پاتوتیپ، پایداری اکتسابی، پیوترسین

توضیحات بیشتر