فایل ورد بررسي عوامل موثر بر شلي كف لگن

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر شلي كف لگن دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر شلي كف لگن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر شلي كف لگن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر شلي كف لگن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :9

زمینه: اختلالات كف لگن ازشكایت های شایع مراجعین به درمانگاه زنان می باشد كه در كشور آمریكا حدود50% گزارش شده است. در این مقاله در صدد هستیم تا عوامل موثر بر شلی كف لگن را مورد بررسی قرار دهیم.روش كار: مطالعه حاضر یك مطالعه مورد شاهدی است كه در آن 100 نفر از زنانی كه دارای درجاتی از شلی دیواره لگن (گروه مورد) بودند با 100 نفر از زنانی كه شلی نداشتند (گروه شاهد) باهم مقایسه شدند.داده های مورد نیاز مطالعه با استفاده از پرسشنامه از مراجعه كنندگان به درمانگاه زنان طی مدت 4 ماه جمع آوری گردید و پس از جمع آوری داده ها و كدبندی، وارد رایانه شد سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل از آزمون های كای دو، t-student و رگرسیون لوجیستیك استفاده شد. در همه آزمون ها P-value كمتر از 05/0 به عنوان نتایج معنی دار تلقی گردید.یافته ها: نتایج نشان داد، گروه دارای شلی كف لگن نسبت به گروه كنترل نمایه توده بدنی بیشتری داشتند (7/3±6/27) در مقابل، 7/3±9/23 (p<0.001). میانگین سن اولین زایمان در گروه مورد كمتر بود. (1/3±5/18 در مقابل 5/3±7/19، P=0.01) و تعداد حاملگی در آنها بیشتر بوده است (9/2±1/4 در مقابل 2/1±1/2، P<0.001). همچنین سابقه عمل جراحی، استفاده از فورسپس یا واكیوم، تولد نوزاد بیشتر از 4 كیلوگرم در دو گروه تفاوت معنی داری داشت (P<0.01). در این مطالعه رابطه معنی داری بین شغل افراد، نوع زایمان آنها و ایجاد شلی كف لگن به دست نیامد.نتیجه گیری: با استفاده از نتایج به دست آمده مشخص شد كه زایمان های مشكل و با استفاده از ابزاركمكی و جنین های درشت و چاق از عوامل عمده مستعد كننده شلی كف لگن می باشند.
كلید واژه: عوامل خطرساز، شلی كف لگن، زایمان سخت

توضیحات بیشتر