فایل ورد بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي تهران نسبت به بيماري ايدز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي تهران نسبت به بيماري ايدز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي تهران نسبت به بيماري ايدز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي تهران نسبت به بيماري ايدز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي تهران نسبت به بيماري ايدز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :10

زمینه: ایدز بیماری عفونی واگیردار و خطرناكی است كه علی رغم تلاش فراوان و كشف داروهای موثر به عنوان معضل بهداشت جهانی مطرح می باشد. به نظر می رسد علاوه بر مسایل دارویی، رعایت مسایل اجتماعی و بهداشت فردی در كنترل این بیماری نقش عمده ای داشته باشد و این امر جز با شناخت هر چه بیشتر (آگاهی)، نگرش مثبت و باور صحیح امكان پذیر نیست.هدف: تعیین میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی (دختر و پسر) نسبت به بیماری ایدزمحل انجام تحقیق : دبیرستان های دخترانه و پسرانه مناطق بیست و دو گانه شهرستان تهران روش كار: مطالعه حاضر یك مطالعه مقطعی – توصیفی می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای است که مطابق آن، 22 منطقه آموزش و پرورش تهران براساس موقعیت جغرافیایی شمال، جنوب، مشرق، مغرب و مرکز به پنج منطقه تقسیم، از هر منطقه جغرافیایی دو منطقه آموزش و پرورش و از هر کدام از این مناطق، دو دبیرستان پسرانه و دو دبیرستان دخترانه انتخاب شدند. در نهایت در هر دبیرستان 45-40 نفر در هریک از پایه های یک، دو و سه به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند؛ تا در مجموع 5000 دانش آموز انتخاب شدند و با مراجعه حضوری و اراِیه پرسشنامه، اطلاعات لازمه جمع آوری شد.یافته ها: نتایج نشان می دهد كه میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به ایدز، متوسط و نگرش آنان (به ویژه در پسران) منفی است. نگرش دانش آموزان با آگاهی، رابطه مستقیم و معنی داری داشت به طوریكه با افزایش آگاهی، نگرش مثبت تر می شد. همچنین میزان آگاهی با افزایش سطح تحصیلات افزایش می یافت.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط مستقیم آگاهی و نگرش و اهمیت نگرش در رفتارهای پیشگیرانه، تصحیح آگاهی جوانان بسیار مهم و اصولی است. این امر می تواند با تشكیل كمیته های دانش آموزی استانی و كشوری و آموزش همگانی كلیه دانش آموزان در سراسر كشور صورت پذیرد.
كلید واژه: آگاهی، ایدز، دانش آموزان، نگرش

توضیحات بیشتر