فایل ورد بررسي وضعيت سلامت رواني جانبازان شيميايي ناشي از گاز خردل

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت سلامت رواني جانبازان شيميايي ناشي از گاز خردل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت سلامت رواني جانبازان شيميايي ناشي از گاز خردل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت سلامت رواني جانبازان شيميايي ناشي از گاز خردل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت سلامت رواني جانبازان شيميايي ناشي از گاز خردل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :9

مقدمه: كشور ما در دوران جنگ تحمیلی به مدت پنج سال مورد تهاجم شیمیایی دشمن قرار گرفت و این مساله آسیب های جسمی و روانی بسیاری را در افراد به جای گذاشت. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت سلامت عمومی گروهی از افرادی بود كه در طی جنگ در معرض گاز شیمیایی خردل قرار گرفته بودند.مواد و روش كار: این مطالعه به شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه جانبازان شیمیایی مراجعه كننده به بیمارستان های صدر و بقیه اله (عج) بود، تعداد 100 نفر از جانبازانی كه فقط دچار مصدومیت با گاز خردل شده بودند با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین ارتباط سطح سلامت عمومی این گروه با متغیرهای سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، شغل فرزندان، تحصیلات همسرو ... مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی توزیع نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: این مطالعه نشان داد كه میانگین سنی نمونه 41 و انحراف معیار آن 5.86 سال بود. میانگین سلامت عمومی در جانبازان 47.34 به دست آمد كه بیانگر اختلال در سلامت افراد بود. همچنین بین متغیرهایی از قبیل سطح تحصیلات، شغل و سابقه بستری روانپزشكی جانباز با سلامت عمومی ارتباط معنادار وجود داشت.بحث: اختلاف نمرات در برخی از متغیرها معنادار و در برخی دیگر به سمت معنادار شدن پیش می رود. با توجه به امر پیشگیری می توان با برنامه ریزی صحیح و آموزش های لازم به این عزیزان از این مساله ممانعت به عمل آورد.
كلید واژه: گاز خردل، مصدومیت شیمیایی، اختلال استرس بعد از ضربه، سلامت روانی

توضیحات بیشتر