فایل ورد نگاهي به واكسيناسيون سرخك در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد نگاهي به واكسيناسيون سرخك در ايران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نگاهي به واكسيناسيون سرخك در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نگاهي به واكسيناسيون سرخك در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نگاهي به واكسيناسيون سرخك در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :10

مقدمه: سرخك یك بیماری ویروسی تنفسی مسری است كه در حال حاضر همچنان دركشورهای در حال توسعه شیوع دارد. در سال های اخیر، در ایران نیز بروز سرخك در بالغین و نظامیان گزارش شده است.مواد و روش كار: این مطالعه، یك مطالعه تحلیلی می باشد كه در آن دو گروه از بالغین، قبل از واكسیناسیون ضد سرخك و بعد از آن مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین مطالعات قبلی انجام شده در مورد وضعیت ایمنی بالغین در برابر سرخك جمع آوری شد و توصیه های آنها مشخص و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: در دو مطالعه انجام شده در نظامیان مشخص شد كه قبل از واكسیناسیون بیشتر از 22.5% افراد بالغ در مقابل سرخك حساس هستند كه این مقدار بعد از واكسیناسیون، به كمتر از 2.2% تقلیل یافت و شیوع سرخك در بین نظامیان كنترل شد. همچنان طبق گزارش وزارت بهداشت و آموزش پزشكی هیچگونه بیماری سرخك بعد از واكسیناسیون دیده نشد.بحث: طی سال های قبل، مطالعاتی در مورد سرخك در ایران انجام شده بود كه شیوع بیماری سرخك را در بالغین نشان می داد كه توصیه به واكسیناسیون ضد سرخك داشتند. بنابراین، وزارت بهداشت اقدام به واكسیناسیون سراسری سنین بین 25-5 سال نمود. لذا در آینده در صورتی كه افراد بالغ بخصوص نظامیان به علت كاهش ایمنی، نسبت به سرخك حساس شوند، یعنی بروز بیماری در سربازان مشاهده گردد، توصیه می شود وزارت بهداشت جهت جلوگیری از شیوع سرخك حساس تمام سربازان و افراد بالغ در شرف استخدام را قبل از شروع به خدمت برضد سرخك واكسینه نماید تا در آینده شاهد این بیماری باشیم.
كلید واژه: سرخك، واكسیناسیون، سرباز، شیوع، اپیدمی

توضیحات بیشتر