فایل ورد نقش مقررات ايمني زيستي و مرامنامه هاي اخلاقي و حقوقي در پژوهش هاي طب نظامي در اجراي اهداف كنوانسيون خلع سلاح بيولوژيك

لینک دانلود

 فایل ورد نقش مقررات ايمني زيستي و مرامنامه هاي اخلاقي و حقوقي در پژوهش هاي طب نظامي در اجراي اهداف كنوانسيون خلع سلاح بيولوژيك دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش مقررات ايمني زيستي و مرامنامه هاي اخلاقي و حقوقي در پژوهش هاي طب نظامي در اجراي اهداف كنوانسيون خلع سلاح بيولوژيك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش مقررات ايمني زيستي و مرامنامه هاي اخلاقي و حقوقي در پژوهش هاي طب نظامي در اجراي اهداف كنوانسيون خلع سلاح بيولوژيك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش مقررات ايمني زيستي و مرامنامه هاي اخلاقي و حقوقي در پژوهش هاي طب نظامي در اجراي اهداف كنوانسيون خلع سلاح بيولوژيك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :10

مقدمه: توسعه علوم پایه پزشكی، زیست شناسی و به ویژه روش های نوتركیبی ژن، مهندسی ژنتیك و فناوری زیستی د رعرصه های مختلف تحقیقاتی و نقش آن در زندگی و سلامت بشر و محیط زیست سبب گردیده است با برای پیشگیری از آسیب های احتمالی و یا بروز خطرات پیش بینی نشده حاصل از پژوهش های علمی، مقررات ایمنی زیستی، حفاظت زیستی و مرامنامه های حقوقی و اخلاقی جهت محققین، كارشناسان آزمایشگاه ها و مراكز تحقیقاتی تنظیم گردد. مقررات ایمنی زیستی، اخلاقی و حقوقی مختلفی در این زمینه هم توسط سازمان های بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی، پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا وابسته به كنوانسیون تنوع زیستی و هم توسط كشورهای مختلف جهت كنترل خطرات ناشی از فعالیت های آزمایشگاهی با عوامل بیولوژیك خطرزا تهیه و تدوین شده است. كنوانسیون خلع سلاح بیولوژیك به عنوان یك معاهده بین المللی جهت پیشگیری از توسعه سلاح های بیولوژیك و بیوتروریسم تلاش دارد تا با فرایندهای مختلف احتمال این تهدید خطرناك را كاهش دهد. متاسفانه روند اصلی توانمند نمودن این كنوانسیون پس از طی مذاكرات چندین ساله جهت تدوین پروتكل الحاقی و اجرایی نمودن آن، با مخالفت آمریكا در سال 2001 متوقف گردیده، روند جدیدی جهت ادامه مذاكرات آغاز گردید.مواد و روش كار: در این تحقیق با گردآوری مطالبی شامل مقررات ایمنی زیستی و مقررات حقوقی تدوین شده توسط سازمان های بین المللی به بررسی نقش این مقررات در اجرای اهداف كنوانسیون خلع سلاح بیولوژیك پرداخته شده است.نتایج: در این روند موضوعاتی چون ایجاد مقررات ملی ایمنی زیستی و حفاظت زیستی و همچنین تدوین مرامنامه های اخلاقی و حقوقی جهت پژوهش های علوم پایه و پزشكی و آشنا نمودن محققین و متخصصین رشته های پایه و بالینی با تحقیقات مرسوم به دو منظوره مطرح گردیده است. از آن جایی كه موضوع بحث سال 2005 اجلاس متخصصین در زمینه تدوین این مرامنامه ها بوده است و قرار است حاصل آن در اجلاس بازنگری ششم كنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد، آشنایی محققین و دانشمندان رشته های مختلف به ویژه محققین طب نظامی با مقررات ایمنی و مرامنامه های حقوقی و اخلاقی در این زمینه ضرورت دارد.
كلید واژه: كنوانسیون خلع سلاح بیولوژیك، ایمنی زیستی، حفاظت زیستی، مرامنامه های حقوقی و اخلاقی

توضیحات بیشتر