فایل ورد ترخيص با رضايت شخصي از بخش روانپزشكي

لینک دانلود

 فایل ورد ترخيص با رضايت شخصي از بخش روانپزشكي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ترخيص با رضايت شخصي از بخش روانپزشكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ترخيص با رضايت شخصي از بخش روانپزشكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ترخيص با رضايت شخصي از بخش روانپزشكي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :9

مقدمه: عدم تكمیل دوره بستری روانپزشكی به عنوان یكی از عوامل خطرزای عود بیماری و بستری مجدد محسوب می شود و روانپزشكان در جهت كاهش آن تلاش می كنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی نسبی ترخیص با رضایت شخصی و متغیرهای مرتبط با آن در پرسنل نظامی بستری شده در بخش روانپزشكی بیمارستان بقیه اله (عج) انجام شد.مواد و روش كار: در این مطالعه مورد شاهدی گذشته نگر تعداد 908 پرونده بستری در بخش روانپزشكی بیمارستان بقیه اله (عج) به صورت تصادفی ساده از بین كل پرونده های مربوط به سال های 1382-1376 بررسی شد. بیماران با رضایت شخصی (31 نفر، 3.4%) یا دستور پزشك (877 نفر، 96.6%) ترخیص شده بودند. متغیرهای دموگرافیك (سن، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، جنس، سطح تحصیلات، رسته نظامی، سرباز یا رسمی بودن) و متغیرهای سلامت روان (تشخیص روانپزشكی هنگام بستری، سابقه مصرف مواد مخدر، خود كشی و سابقه اختلالات روانپزشكی) در دو گروه ثبت و با استفاده از تست مجذور كای و تست دقیق فیشر مقایسه گردید.نتایج: ترخیص با رضایت شخصی با ابتلای به اختلالات سایكوتیك (p=0.05) و اختلالات افسردگی (p=0.045) ارتباط معنی داری را نشان داد، اما با اختلالات شخصیتی، اضطرابی و دو قطبی ارتباط معنی داری را نشان نداد (p>0.05). ترخیص با رضایت شخصی با سن، سرباز یا پرسنل رسمی بودن، وضعیت اقتصادی اجتماعی، نظامی یا غیر نظامی بودن، سابقه خانوادگی اختلالات روانپزشكی در پدر، مادر، برادر و خواهر، سابقه خودكشی، مصرف مواد مخدر و سیگار ارتباط معنی داری را نشان نداد (p>0.05).بحث: مطالعه حاضر نشان داد كه حدود 3% بیماران بستری شده در بخش روانپزشكی بیمارستان بقیه اله (عج) با رضایت شخصی ترخیص می شوند. مبتلایان به اختلالات سایكوتیك و همچنین مبتلایان به اختلالات افسردگی به میزان بیشتری با رضایت شخصی ترخیص می شوند. با توجه به ضرورت كاهش ترخیص با رضایت شخصی از بخش های روانپزشكی، لازم است به مبتلایان به اختلالات سایكوتیك و یا افسردگی از نظر ضرورت تكمیل دوره بستری روانپزشكی تحت آموزش قرار گیرند. اگر چه با توجه به مطالعات بسیار محدود در این زمینه، لازم است كه مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گردد.
كلید واژه: ترخیص با رضایت شخصی، بخش روانپزشكی، پرسنل نظامی

توضیحات بیشتر