فایل ورد شيوع علايم طبي در اسکي بازان حرفه اي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد شيوع علايم طبي در اسکي بازان حرفه اي ايران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شيوع علايم طبي در اسکي بازان حرفه اي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شيوع علايم طبي در اسکي بازان حرفه اي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شيوع علايم طبي در اسکي بازان حرفه اي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :9

زمینه: علایم طبی كه در حضور اختلال تعادل غیرطبیعی و سرگیجه بروز پیدا می كند، بیماری اسكی معرفی شده؛ ولی معیارهای تشخیصی این بیماری مشخص نیست. این مطالعه به منظور تعیین دقیق علایم طبی كه در حین یا بلافاصله پس از اسكی پدید می آیند، انجام شد.روش كار: در یك مطالعه مقطعی در پیست دیزین در سال 1384، اسكی بازان مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیك، سوابق طبی و علایم ایجاد شده برای فرد در طی پرداختن به اسكی و مدت زمان پایداری علایم گردآوری شد. از آزمون مجذور كای، تست دقیق فیشر، t-test و آزمون غیر پارامتری من ویتنی استفاده شد. P كمتر از 0.05 نیز معنی دار تلقی گردید.یافته ها: تعداد 1448 نفر با میانگین سنی 2/25 (±8.4) سال مورد بررسی قرار گرفتند كه 74% آنان مرد بودند. عینك یا لنز در 52% اسكی بازان در طی زندگی روزمره و 4/83% در طی اسكی استفاده می شد. اختلالات بینایی نیز در 2/15% افراد یافت شد. حداقل یك علامت طبی در 1/20% و بیش از یك علامت در 6/3% اسكی بازان بروز كرد. شایع ترین علایم طبی نیستاگموس، سردرد و سرگیجه واقعی بود. سابقه آسیب حین اسكی، استفاده از عینك یا لنز در زندگی روزمره، سابقه اختلال بینایی و مصرف سیگار با بروز علایم ارتباط داشت. مصرف الكل در 2/31% افراد گزارش شد كه با بروز علایم، ارتباط حد مرزی داشت. سن، جنس، میانگین زمان، دفعات و سال های اسكی، سابقه استفاده از عینك یا لنز در حین اسكی و سابقه بیماری مسافرت با بروز علایم ارتباط نداشت. نتیجه گیری: بروز حداقل دو علامت در 6/3% اسكی بازان، تقویت كننده این تئوری است كه بیماری اسكی یك اختلال در اسكی بازان بوده و از سایر اختلالات شناخته شده مجزا می باشد.
كلید واژه: اسکی، بیماری اسکی، سرگیجه، ورزش

توضیحات بیشتر