فایل ورد ميزان آلايندگي پرتو X در محيط ورودي هاي بازرسي فرودگاه مهرآباد

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان آلايندگي پرتو X در محيط ورودي هاي بازرسي فرودگاه مهرآباد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان آلايندگي پرتو X در محيط ورودي هاي بازرسي فرودگاه مهرآباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان آلايندگي پرتو X در محيط ورودي هاي بازرسي فرودگاه مهرآباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان آلايندگي پرتو X در محيط ورودي هاي بازرسي فرودگاه مهرآباد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :8

مقدمه: پرتو X از جمله پرتوهای یونیزان الكترومغناطیسی می باشد كه دارای طیفی وسیع است. این امواج كاربردهای مختلفی در پزشكی، صنایع، و تحقیقات دارند. به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از این امواج می بایست بر نحوه بكارگیری آنها نظارت دقیق صورت گیرد و كلیه اپراتورها از خطرات احتمالی و آسیب های ناشی از بكارگیری غیراصولی این دستگاه ها آشنایی داشته باشند. یكی از مراكزی كه این امواج كاربرد زیادی در آن دارند، فرودگاه ها و بخش های كنترلی است. بررسی میزان مواجهه لحظه ای اپراتورها و پرسنل شاغل در ورودی های (گیت های) بازرسی با پرتو X هدف اصلی این پژوهش می باشد.مواد و روش كار: دستگاه های X-Ray موجود در ورودی های (گیت های) بازرسی فرودگاه ها عمدتا شامل دو مدل RAPISCAN و HEIMANN می باشد. اندازه گیری در دو قسمت بازرسی آقایان و خانم ها و در وضعیت های مختلف از قبیل پرده پایین و بسته، پرده بالا در حین خروج وسایل، و در محل نشستن اپراتور در كنار دستگاه انجام شد. اندازه گیری پرتوهای X به وسیله دستگاه آشكارساز این پرتوها، مدل Smartlon، صورت گرفت. نتایج حاصل از اندازه گیری با استفاده از آزمون های آماری علامت و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و میزان پرتو x با حد مجاز استاندارد شغلی انجمن دولتی متخصصین بهداشت صنعتی امریكا (ACGIH) كه 25 msvh-1 می باشد، مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: میانگین كل میزان پرتو x اندازه گیری شده برابر با 2.68±0.37 بود. در وضعیت پرده بالا این میانگین پرتو 4.25±1.75، در وضعیت پرده پایین، 2.5±1.2، و در كنار دستگاه این میانگین 1.3±0.07 بود. میزان پرتو اندازه گیری شده در قسمت آقایان، 4.07±1.24 و در قسمت خانم ها، 1.3±0.13 بوده است. همچنین میزان پرتو اندازه گیری شده در دستگاه RAPISCAN و 2.07±0.61 و در دستگاه HEIMANN، 3.3±1.34 بدست آمد.بحث: هر چند كه میزان پرتو X در تمامی حالات فوق پایین تر از حد مجاز شغلی می باشد، ولی در هر حال تماس با این پرتو حتی در دوزهای پایین می تواند عوارضی را برای انسان به همراه داشته باشد، بنابراین به پرسنل شاغل دراین واحدها باید آگاهی بیشتری در مورد خطرات پرتو و نحوه كار كردن ایمن با آن داده شود.
كلید واژه: پرتو X، دستگاه بررسی پرتو X، آلایندگی، فرودگاه

توضیحات بیشتر