فایل ورد عوامل موثر بر رضايت شغلي افسران در يك واحد نظامي

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل موثر بر رضايت شغلي افسران در يك واحد نظامي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل موثر بر رضايت شغلي افسران در يك واحد نظامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل موثر بر رضايت شغلي افسران در يك واحد نظامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل موثر بر رضايت شغلي افسران در يك واحد نظامي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :12

مقدمه: با توجه به اهمیت مطالعه وضعیت رضایت شغلی كاركنان نظامی و ارتباط آن با وضعیت روانشناختی ونیمرخ شخصیتی آنان، در پژوهش حاضر به تعیین فایل ورد عوامل موثر بر رضايت شغلي افسران در يك واحد نظامي نیروی زمینی سپاه پرداخته شد. فرض برآن بود كه بین عوامل موثر بر رضایت شغلی، سلامت روان، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی افسران رابطه وجود دارد و می توان رضایت شغلی افسران را بر اساس این متغیرها، پیش بینی نمود.مواد و روش كار: در قالب یك پژوهش توصیفی- مقطعی، از بین جامعه آماری شامل كلیه افسران ارشد و افسران جز یك واحد نظامی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 207 افسر ارشد و افسر جزء براساس روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری رضایتمندی شغلی از شاخص توصیف شغل (JDI)، به منظور ارزیابی سلامت روانی از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و جهت ارزیابی ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه 16 عاملی كتل (16 PF) استفاده شد. داده های به دست آمده با روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج به دست آمده حاكی از آن بود كه هر چه سلامت روان بالاتر باشد، رضایت شغلی نیز افزایش می یابد. درمورد مقوله ویژگی های شخصیتی نیز مشخص شد هر چه میزان نمره "اضطراب" كمتر و قدرت "رهبری" و "توان سازگاری" افراد بالاتر باشد، رضایت شغلی آنان افزایش می یابد. به علاوه سه عامل كاركرد اجتماعی، كنترل غرایز و سن، بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت شغلی افسران دارند.بحث: براساس نتایج این مطالعه می توان گفت رضایت شغلی متغیری است كه از سلامت روان، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد و می توان از این متغیرها به عنوان شاخص هایی در جهت پیش بینی رضایت شغلی نیروهای نظامی استفاده كرد. به علاوه می توان از آنها به عنوان متغیرهای روان شناختی در جذب و گزینش نیروهای جدید در سپاه و همچنین ارتقای درجه افسران، استفاده نمود.
كلید واژه: رضایت شغلی، سلامت روان، ویژگی های شخصیتی، افسران

توضیحات بیشتر