فایل ورد بررسي ارتباط هپاتيت هاي B و C با ترومبوز عمقي (DVT) در افراد معتاد تزريقي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط هپاتيت هاي B و C با ترومبوز عمقي (DVT) در افراد معتاد تزريقي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط هپاتيت هاي B و C با ترومبوز عمقي (DVT) در افراد معتاد تزريقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط هپاتيت هاي B و C با ترومبوز عمقي (DVT) در افراد معتاد تزريقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط هپاتيت هاي B و C با ترومبوز عمقي (DVT) در افراد معتاد تزريقي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :12

مقدمه: HCV و HBV به عنوان دو عامل ایجاد عوارض وخیم كبدی، عوارض خارج كبدی زیادی نیز دارند، كه از آن جمله، مسیر مبتلایان، به سمت ایجاد سندرم آنتی فسفولیپید است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط احتمالی هپاتیت های B و C با ایجاد ترومبوز در معتادان تزریقی، به عنوان افراد درمعرض خطر این بیماری ها، و به منظور اتخاذ روش های پیشگیری مناسب، طراحی و اجرا گردید.مواد و روش كار: دراین مطالعه ی مقطعی، 148 معتاد تزریقی مراجعه كننده به بیمارستان ها و درمانگاه های شهر اصفهان، بین سال های 81 تا 83، به روش غیر احتمالی آسان وارد مطالعه شدند. وجود ترومبوز در افراد مورد مطالعه با معاینات بالینی تعیین گردید و در صورت وجود ترومبوز، اندام درگیر و فاصله زمانی بین ایجاد ترومبوز و مصرف مواد مخدر تزریق ثبت شد. سپس افراد به دو گروه تقریبا مساوی واجد ترومبوز (72 نفر (48%)) و فاقد ترومبوز (76 نفر (52%)) تقسیم شدند. همچنین اطلاعات زمینه ای و دموگرافیك افراد ثبت شده، تست های HBs- Ag و HCV- Ab با روش الیزا جهت تشخیص موارد مبتلا به هپاتیت های B و C از آنها به عمل آمد. سپس ارتباط نتایج آزمایشات هپاتیت و نیز ارتباط فاكتورهای زمینه ای با ترومبوز بوسیله تست های مجذور كای و رگرسیون لجستیك مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته، P<0.05 معنی دار تلقی گردید.نتایج: هپاتیت C در 45.8% افراد با سابقه ترومبوز و 34.2% افراد بدون سابقه ترومبوز مشاهده گردید. هپاتیت B نیز در 16.6% افراد با سابقه ترومبوز و 9.2% افراد بدون سابقه ترومبوز موجود بود. رابطه معنی داری بین ابتلا به هپاتیت های B و C با ایجاد ترومبوز مشاهده نگردید (P>0.05). بین مدت زمان مصرف مواد مخدر تزریقی با هپاتیت B، هپاتیت C، و ایجاد ترومبوز ارتباط معنی داری وجود داشت (P=0.000). بیشترین ناحیه درگیر، ترومبوز ساق پای راست بود (33.3%).بحث: ابتلا به هپاتیت های ویروسی B و C شانس ایجاد ترومبوز را افزایش نمی دهد. از آنجایی كه مطالعات دیگر افزایش میزان آنتی بادی آنتی كاردیولپتین را در این بیماران نشان داده اند و نیز نتایج متناقضی در دنیا گزارش شده است، این مورد، تحقیق و تفحص بیشتری را با انجام آزمایشات دقیق تر می طلبد، از سوی دیگر، با افزایش مدت زمان مصرف مواد مخدر تزریقی، شانس ابتلا به هپاتیت های B و C و ترومبوز افزایش می یابد كه در این زمینه، دادن آموزش و اطلاع رسانی به جامعه معتادین لازم و مفید می باشد.
كلید واژه: هپاتیت B، هپاتیت C، اعتیاد تزریقی، ترومبوز

توضیحات بیشتر