فایل ورد بررسي ارتباط بين نتايج تست شمارش حركات جنين توسط مادر و تست بدون استرس در ارزيابي سلامت جنين مادران پرخطر

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط بين نتايج تست شمارش حركات جنين توسط مادر و تست بدون استرس در ارزيابي سلامت جنين مادران پرخطر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط بين نتايج تست شمارش حركات جنين توسط مادر و تست بدون استرس در ارزيابي سلامت جنين مادران پرخطر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط بين نتايج تست شمارش حركات جنين توسط مادر و تست بدون استرس در ارزيابي سلامت جنين مادران پرخطر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط بين نتايج تست شمارش حركات جنين توسط مادر و تست بدون استرس در ارزيابي سلامت جنين مادران پرخطر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: شمارش حركات جنین و تست بدون استرس روش های ساده و غیرتهاجمی هستند كه به عنوان اولین قدم در ارزیابی سلامت جنین های در معرض خطر به كار می روند. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین نتایج تست شمارش حركات جنین توسط مادر و تست بدون استرس انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در بخش زنان و زایمان بیمارستان امام رضا مشهد انجام گرفت. نمونه شامل 410 تست بدون استرس و شمارش حركات جنین (205 تست از هر گروه) از 101 مادر پرخطر طی سه ماهه سوم حاملگی می باشد. مادران نیم ساعت پس از صرف صبحانه حركات جنین را شمارش و ثبت می كردند. هر گاه طی 12 ساعت، حداقل 10 حركت احساس می شد جنین فعال و در غیر این صورت غیرفعال محسوب می شد. سپس ساعت 9 شب تست بدون استرس انجام می گرفت. در هر موردی كه جنین براساس یكی از دو تست غیرفعال و یا بدون عكس العمل بوده، پروفایل بیوفیزیكی انجام می شد و سپس نتایج هر دو تست با پروفایل بیوفیزیكی مقایسه شد.یافته ها: در 86.3 درصد موارد جنین فعال بود. 78 درصد تست های بدون استرس با عكس العمل و 19 درصد بدون عكس العمل بود. 88 درصد جنین های فعال و 14.3 درصد جنین های غیرفعال تست بدون استرس با عكس العمل داشتند. 85.7 درصد جنین های غیرفعال تست بدون استرس بدون عكس العمل داشتند (P=0.0001). در این تحقیق بین نتیجه تست شمارش حركات جنین و تست بدون استرس ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.0001). همچنین بین مدت زمان لازم برای احساس 10 حركت و تست بدون استرس نیز ارتباط معنی دار مشاهده شد (P=0.0005). حساسیت، ویژگی و ارزش پیشگویی منفی تست شمارش حركات جنین به ترتیب 15 درصد، 85 درصد و 93 درصد بود كه این مقادیر در مورد تست بدون استرس به ترتیب معادل 93 درصد، 76 درصد و 98 درصد بود.نتیجه گیری: در اغلب مواردی كه مادر، جنین را فعال گزارش می كرد نتیجه تست بدون استرس با عكس العمل بود. از طرفی تست شمارش حركات جنین از ویژگی و ارزش پیشگویی منفی قابل قبولی برخوردار است.
كلید واژه: تست شمارش حركات جنین توسط مادر، تست بدون استرس، پروفایل بیوفیزیكی، مادران پرخطر

توضیحات بیشتر