فایل ورد مطالعه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر استرس خانوادگي و پذيرش اجتماعي

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر استرس خانوادگي و پذيرش اجتماعي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر استرس خانوادگي و پذيرش اجتماعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر استرس خانوادگي و پذيرش اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر استرس خانوادگي و پذيرش اجتماعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اصول بهداشت رواني

تعداد صفحات :12

مقدمه: خانواده نظامی اجتماعی است كه با برآوردن نیازهای عاطفی، جسمی و فكری اعضایش موجبات تكوین و پرورش شخصیت و سازگاری بعدی آنان را ممكن می سازد. با توجه به این كه رفتار اجتماعی در جامعه و خانواده و چگونگی برخورد اعضای آن، می تواند در تفكر و رفتار آن موثر واقع شود، عملكرد خانواده در موقع بروز تضاد و تعارض، وجود استرس، گسستگی روابط و عدم كنترل آن ها می تواند تبعاتی چون عزت نفس پایین، كاهش استقلال، اشكال در تصمیم گیری و اجتماعی شدن را به دنبال داشته باشد. این عوامل مفاهیم ضمنی بی شماری را برای نظریه پردازی، كار آموزشی و مشاوره روانی فراهم می آورد كه باید در برنامه ریزی های مداخله و مراقبت سلامت روانی مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر نیز بر آن بوده است تا به هدف كلی طرح یعنی بررسی اثربخشی جلسات آموزش مهارت های زندگی بر متغیرهای سلامت روانی (استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی) دست یابد.مواد و روش ها: در طرح پژوهشی حاضر كه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون یك گروهی است، 15 گروه (244 نفر) آموزش مهارت های زندگی در مراكز دولتی و غیردولتی مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد افراد گروه هایی كه دوره آموزشی را كامل كردند بین 7 تا 15 نفر بودند. جلسات آموزش مهارت های زندگی در نیمه دوم سال 1383 و نیمه اول 1384 در مراكز مورد نظر و به صورت هفتگی برگزار شده است. آزمون های مورد استفاده در پژوهش مقیاس استرس خانوادگی كودرون و مقیاس پذیرش اجتماعی كراون و مارلو بوده است كه به صورت گروهی اجرا شده است.نتایج: نتایج تحلیل داده های آماری پژوهش با استفاده از آزمون t وابسته برای مقایسه نمرات اخذ شده از آزمون ها در پیش آزمون و پس آزمون نشان داد كه در ارتباط با متغیر استرس خانوادگی شش گروه در سطح كمتر از 0.05 و در ارتباط با متغیر پذیرش اجتماعی چهار گروه در سطح كمتر از 0.05 و دو گروه در سطح كمتر از 0.01 تفاوت معنی داری دارند و آموزش مهارت های زندگی در مجموع موجب بهبود نسبی شاخص های سلامت روانی (استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی) در گروه های شركت كننده شده است.بحث: با توجه به نتایج پژوهش ضروری است در جهت حفظ سلامت روانی افراد جامعه آموزش مهارت های زندگی به صورت جدی تر و سازمان یافته تر در همه موسسات و سازمان ها به اجرا درآید.
كلید واژه: مهارت های زندگی، سلامت روانی،‌ استرس خانوادگی، پذیرش اجتماعی

توضیحات بیشتر