فایل ورد تاثير برنامه ارتباط درماني بر شدت درد بيماران سوختگي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير برنامه ارتباط درماني بر شدت درد بيماران سوختگي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير برنامه ارتباط درماني بر شدت درد بيماران سوختگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير برنامه ارتباط درماني بر شدت درد بيماران سوختگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير برنامه ارتباط درماني بر شدت درد بيماران سوختگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: درد بیمار دچار سوختگی تنها ناشی از آسیب سوختگی به مفاصل و بافت ها نیست بلكه شدت درد سوختگی متاثر از عوامل مختلفی است كه برای كنترل درد نمی توان از آنها بی تفاوت گذشت. نتایج برخی مطالعات نشان گر آن است كه كاربرد انواع روش های حمایتی می تواند از طریق كاهش ترس و اضطراب بیماران، بر شدت درد ناشی از سوختگی موثر باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین فایل ورد تاثير برنامه ارتباط درماني بر شدت درد بيماران سوختگي در سال 1383 در مشهد انجام گرفت.روش بررسی: در این پژوهش نیمه تجربی تعداد 60 زن دچار سوختگی در دو گروه آزمون و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران گروه های آزمون و شاهد از نظر عوامل سن، عامل سوختگی، سطح سوختگی و ... یكسان بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ی اطلاعات دموگرافیك و ابزار دیداری- خطی شدت درد بود. برای هر دو گروه یك بار در ابتدای مطالعه (48 تا 72 ساعت پس از سوختگی) و سپس هر هفت روز یك بار به مدت ماه (به طور متوسط 5 نوبت) بلافاصله پس از انجام پانسمان میزان درد سنجیده و در هر بار اندازه گیری نوع، مقدار و زمان تجویز داروی آرامبخش و ضد درد ثبت شد. برای گروه آزمون طی 4 مرحله، 7 تا 12 جلسه ی (20 تا 45 دقیقه) ارتباط درمانی برگزار گردید. میزان درد بیماران در هر دو گروه در سه مرحله قبل (هفته اول)، حین (طی سه هفته) و بعد از مداخله (هفته ی چهارم) مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی و كای دو انجام شد.یافته ها: براساس نتایج این مطالعه اختلاف معنی داری بین میزان درد بیماران دو گروه پس از مداخله مشاهده شد (P=0.005) به طوری قبل از مطالعه 36.7 درصد از بیماران دارای درد شدید غیرقابل تحمل بودند و پس از مداخله هیچ یك از بیماران دارای این نوع درد نبودند. هم چنین تعداد بیماران دارای درد بسیار شدید (36.7 درصد) پس از مداخله به 16.7 درصد كاهش یافت.نتیجه گیری: براساس نتایج این تحقیق كه نشان گر تاثیر به كارگیری برنامه ارتباط درمانی بر میزان و شدت درد بیماران سوختگی بود، پیشنهاد می گردد از این برنامه در مراقبت از بیماران سوختگی استفاده گردد. انجام تحقیقات بیشتر توصیه می گردد.
كلید واژه: درد، ارتباط درمانی، بیماران سوختگی

توضیحات بیشتر