فایل ورد آناليز منطقه اي شدت خشكسالي هيدرولوژيكي در حوزه هاي آبخيز استان تهران

لینک دانلود

 فایل ورد آناليز منطقه اي شدت خشكسالي هيدرولوژيكي در حوزه هاي آبخيز استان تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آناليز منطقه اي شدت خشكسالي هيدرولوژيكي در حوزه هاي آبخيز استان تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آناليز منطقه اي شدت خشكسالي هيدرولوژيكي در حوزه هاي آبخيز استان تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آناليز منطقه اي شدت خشكسالي هيدرولوژيكي در حوزه هاي آبخيز استان تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :17

تجزیه و تحلیل خشكسالی در پروژه های تامین آب از اهمیت زیادی برخوردار است. در تحلیل منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیکی، با برقراری ارتباط میان ویژگی های حوزه های آبخیز و شاخص های جریان، می توان شدت خشكسالی را برآورد کرد. در این تحقیق در 12 زیرحوزه واقع در استان تهران ابتدا آنالیز فراوانی شدت خشكسالی هیدرولوژیکی با توزیع نرمال انجام گرفت . از طرف دیگر، با استفاده از 19 متغیر حاصل از ویژگی های فیزیوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی، تجزیه و تحلیل عاملی صورت گرفت و چهار عامل مساحت، بارش متوسط سالیانه، متوسط وزنی نفوذپذیری خیلی كم و شیب متوسط حوزه به عنوان عوامل موثر شناسایی شد. در تعیین مناطق همگن از روش تجزیه خوشه ای استفاده شد كه منجر به شناسایی دو گروه همگن شد. برای برآورد شدت خشكسالی هیدرولوژیکی، از تئوری ران (Theory Run) استفاده شد. به منظور تعیین رابطه بین شدت خشكسالی با دوره بازگشت 10 سال و تداوم 4 ماه با خصوصیات حوزه ها ، رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت و مناسب ترین مدل برای هر منطقه به دست آمد. در نهایت، به منظور مقایسه و ارزیابی صحت و كارایی مدل های منطقه ای اطلاعات سه ایستگاه شاهد مورد استفاده قرار گرفت و شدت خشكسالی بر اساس مدل های منطقه ای با مقادیر متكی بر ایستگاه های شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد كه در منطقه مورد مطالعه مدل های حاکم در مناطق همگن دقت بیشتری نسبت به مدل های كل منطقه دارد و عامل مساحت شدت خشكسالی را با دقت مناسب برآورد می كند.
كلید واژه: خشكسالی هیدرولوژیکی، شدت خشكسالی، تئوری ران، تجزیه و تحلیل عاملی، مناطق همگن، آنالیز منطقه ای و استان تهران

توضیحات بیشتر