فایل ورد بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي در رسوبدهي حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي در رسوبدهي حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي در رسوبدهي حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي در رسوبدهي حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي در رسوبدهي حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :21

فرسایش وتولید رسوب، تابع عوامل مختلفی است كه بر اساس شرایط خاص هر منطقه ممكن است یك یا چند عامل در تشدید آن موثر باشد . در این تحقیق از بین عوامل موثر در رسوبدهی، به عامل تغییرات كاربری اراضی پراخته شده و بدین منظور حوزه آبخیز طالقان برای بررسی اثر این عامل مشخص شد. ابتدا با استفاده از عكس های هوایی ، تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای صحرایی، نقشه انواع كاربری اراضی طی سال های 1349 ، 1366 و1380 تهیه و سپس مقادیر بارمعلق در فواصل زمانی سال های 50-49 ، 66-50 و80-67 بر اساس آمار رسوب برآورد و سرانجام با استفاده از مدل تجربیE PM میزان رسوبدهی زیرحوزه ها با بهره گیری از روش ژئومرفولژی برآورد شد. نتایج به دست آمده نشان داد كه در فواصل زمانی 1349 ـ 1380 سطح اراضی با كاربری مرتع 15 درصد افزایش و سطح اراضی با كاربری دیم و كشاورزی آبی به ترتیب 1/11 و 8/3 درصد كاهش یافته اند، درحالی كه مقادیر بار معلق سالیانه در سال های 1366ـ 1349 و 1380 ـ 1367 متغیر بوده، به طوری كه مقدار آن در دوره 66ـ 49 افزایش و در دوره 66-50 كاهش یافته است. بر اساس بررسی های انجام شده، علت افزایش رسوب در دوره 66-49 بیشتر مربوط به تغییرات جوی حاكم در منطقه نظیر ترسالی ها و خشكسالی ها و تغییر در مقدار بارش و پراكنش، و علت كاهش رسوب از سال 1367 تا1380 به تغییرات كاربری اراضی و تغییرات جوی به طور توام مربوط بوده است كه به علت عدم وجود آمار طولانی مدت از كاربری اراضی و تغییرات اندك در سطوح آنها، تفكیك این دو از هم مشكل بوده است .همچنین نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی میان متغیرهای مستقل انتخابی با تولید رسوب خروجی از زیرحوزه ها نشان داد كه عامل موثر در رسوب دهی زیرحوزه ها در دوره 66ـ49 به متغیرهای دبی و سطوح با كاربری دیم و در دوره 80 ـ 67 به متغیرهای سطوح با كاربری مرتع و متغیر بارش مربوط است.
كلید واژه: كاربری اراضی، رسوبدهی، حوزه آبخیز طالقان و آنالیز رگرسیونی

توضیحات بیشتر