فایل ورد پاك سازي بيولوژيكي خاك هاي آلوده به اتيل بنزن، تولوئن و نفتالين

لینک دانلود

 فایل ورد پاك سازي بيولوژيكي خاك هاي آلوده به اتيل بنزن، تولوئن و نفتالين دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پاك سازي بيولوژيكي خاك هاي آلوده به اتيل بنزن، تولوئن و نفتالين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پاك سازي بيولوژيكي خاك هاي آلوده به اتيل بنزن، تولوئن و نفتالين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پاك سازي بيولوژيكي خاك هاي آلوده به اتيل بنزن، تولوئن و نفتالين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: هیدروكربن های آروماتیكی در اثر احتراق ناقص سوخت های فسیلی تولید می شوند و پس از انتشار در اتمسفر توسط نزولات جوی خاك را آلوده می كنند. مطالعات بسیاری عمل بذرافشانی میکروبی را در تجزیه هیدروکربن های آروماتیکی موثر دانسته و برخی مطالعات این عمل را در افزایش راندمان تجزیه ی بیولوژیكی موثر ندانسته اند. با توجه به یافته های متناقض، این مطالعه با هدف تعیین توانایی میكروارگانیسم های جداسازی شده از خاك های آلوده به نفت در تجزیه ی هیدروكربن های آروماتیكی به صورت جداگانه و مخلوط در سال 1383 در زنجان انجام گرفت.روش بررسی: در این تحقیق تجربی از نفتالین، تولوئن و اتیل بنزن به عنوان تركیبات هیدروكربن آروماتیك شاخص استفاه شد. این مواد به عنوان تنها منبع كربن به خاك هایی كه با جمعیت میكروبی جداسازی شده از مناطق آلوده تلقیح شده بودند، اضافه و پس از چهارماه، آزمون شمارش میكروبی به عنوان شاخص فعالیت های میكروبی انجام شد. میزان حذف بیولوژیكی و غیربیولوژیكی تركیبات به روش گاز كروماتوگرافی تعیین و نتایج با استفاده از آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: میانگین تعداد كلنی های تشكیل شده در هر گرم خاك در كشت هایی كه از تولوئن، اتیل بنزن و نفتالین به عنوان منبع كربن در آن ها استفاده شده بود به ترتیب 19.7 × 106 ، 69.4 × 105 ، 41.2 × 106 ، كلنی در هر گرم خاك بود. در كشت حاوی مخلوط این سه هیدروكربن میانگین تعداد كلنی ها در هر گرم خاك 106×34 بود. درصد حذف بیولوژیكی سه هیدروكربن آروماتیك مورد مطالعه، وقتی به طور جداگانه در معرض میكروارگانیسم های تجزیه كننده ی هیدروكربن قرار گرفتند، به ترتیب 51، 45 و 69 درصد برای تولوئن، اتیل بنزن و نفتالین بود و وقتی این تركیبات به صورت مخلوط به محیط كشت اضافه شدند، بیشترین درصد حذف به ترتیب مربوط به نفتالین (80.1 درصد)، اتیل بنزن (65.7 درصد) و تولوئن (63.6 درصد) بود.نتیجه گیری: با جداسازی جمعیت میكروبی از خاك های آلوده به تركیبات نفتی و تهیه ی یك مایع تلقیح می توان هیدروكربن های آروماتیك را به روش بیولوژیكی حذف نمود. از آنجا كه تبخیر، یك روش مناسب در حدف هیدروكربن ها است، اصلاح خاك ها به روش هوادهی توام با روش تلقیح میكروبی روش های مناسبی جهت حذف هیدروكربن های آروماتیك از محیط خاك می باشند.
كلید واژه: هیدروكربن های حلقوی، خاك، پاك سازی بیولوژیكی

توضیحات بیشتر