فایل ورد بررسي ساختار مكاني و برآورد موجودي حجمي جنگل هاي خزري با استفاده از روش زمين آمار (geostatistics)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ساختار مكاني و برآورد موجودي حجمي جنگل هاي خزري با استفاده از روش زمين آمار (geostatistics) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ساختار مكاني و برآورد موجودي حجمي جنگل هاي خزري با استفاده از روش زمين آمار (geostatistics)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ساختار مكاني و برآورد موجودي حجمي جنگل هاي خزري با استفاده از روش زمين آمار (geostatistics)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ساختار مكاني و برآورد موجودي حجمي جنگل هاي خزري با استفاده از روش زمين آمار (geostatistics) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی ساختار مكانی و برآورد موجودی حجمی جنگل های شمال كشور با استفاده از روش زمین آمار، این مطالعه در بخشی از جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه تهران، خیرودكنار نوشهر، در مساحت 502 هكتار انجام پذیرفت. نمونه برداری از جنگل بر اساس شبكه ای منظم با شروع تصادفی، به ابعاد 200 *150 متر انجام شد. به منظور برآورد مناسبی از همبستگی مكانی در بین نمونه ها به ویژه در فواصل كوتاه، از محل تقاطع اضلاع شبكه مذکور، چهار قطعه نمونه دیگر نیز به فاصله 50 متر در چهار جهت اصلی نسبت به قطعه نمونه های مركزی برداشت شدند. هر نمونه از دو قطعه نمونه متحدالمركز دایره ای شكل به مساحت های300 و 700 متر مربع تشكیل می شد. با استفاده از 721 قطعه نمونه برداشت شده زمین مرجع، واریوگرام تجربی ترسیم شد كه واریانس تصادفی (اثر قطعه ای) آن بیش از 80 درصد بود. واریوگرام به دست آمده نشان داد كه تغییر پذیری زیاد در فواصل كمتر از 50 متر وجود دارد و ساختار مكانی موجود ضعیف است. برآورد با استفاده از مدل كروی برازش شده بر واریوگرام تجربی و به روش كریجینگ معمولی - بلوكی با ابعاد 100×100 متر انجام شد. نتایج ارزیابی برآوردها نشان داد كه كلیه درون یابی ها اریب بوده و كریجینگ نتوانسته با توجه به وجود اثر قطعه ای زیاد در واریوگرام، برآورد مناسبی از موجودی حجمی ارایه دهد. بنابراین با دخالت های اعمال شده در این جنگل ناهمگن و ناهمسال، ساختار مكانی موجودی حجمی، ساختاری ضعیف بوده و تابعی از فاصله نیست. در نتیجه به علت تغییرپذیری زیاد در فواصل كوتاه و نیز تناوبی بودن تغییرات، با روش نمونه برداری به كار رفته، استفاده از روش زمین آمار، برای برآورد موجودی حجمی در این جنگل مناسب نیست.
كلید واژه: زمین آمار، ساختار مكانی، كریجینگ، موجودی حجمی و واریوگرام

توضیحات بیشتر