فایل ورد اثر ارتفاع از سطح درياي مبدا بذر بر روياندن بذر بارانك

لینک دانلود

 فایل ورد اثر ارتفاع از سطح درياي مبدا بذر بر روياندن بذر بارانك دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر ارتفاع از سطح درياي مبدا بذر بر روياندن بذر بارانك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر ارتفاع از سطح درياي مبدا بذر بر روياندن بذر بارانك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر ارتفاع از سطح درياي مبدا بذر بر روياندن بذر بارانك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی تاثیر منشا بذر بارانك در رویاندن بذر ، زنده مانی و رویش نونهال های بارانك، در دو رویشگاه اشك (ارتفاع از سطح دریا 2100 الی 2300) و سنگده ( ارتفاع 1700 الی 1800 متر)، از 40 پایه بارانك در طبقات قطری مختلف، میوه جمع آوری شد. بذور از میوه خارج، و برای هریك از پایه ها، 200 بذر در 100 حلقه گلدان پلاستیكی در نهالستان اوریملك چوب فریم (ارتفاع 1550 متر) كاشته شدند. در بهار سال اول میزان بذرهای جوانه زده یادداشت شد. زنده مانی و رویش ارتفاعی نونهال ها نیز بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد كه اثر مبدا بذر، روی جوانه زنی بذر در سطح P<0.05 معنی دار است. جوانه زنی بذرهای پایه های مادری مبدا اشك (ارتفاعات بالاتر) بیشتر از جوانه زنی بذرهای پایه های مادری مبداء سنگده بود. همچنین اثر مبدا بذر روی زنده مانی در سطح P<0.05 و رویش ارتفاعی نونهال های تولیدشده در سطح P<0.01 معنی دار بود. زنده مانی و رویش ارتفاعی نونهال های حاصل از بذور پایه های مادری مبدا سنگده (ارتفاعات نزدیك به نهالستان) از زنده مانی و رویش ارتفاعی نونهال های حاصل از بذور پایه های مادری مبدا اشك بیشتر بود.
كلید واژه: بارانك، مبدا بذر، نهالستان، جوانه زنی، زنده مانی و رویش ارتفاعی

توضیحات بیشتر