فایل ورد فراواني تجويز داروهاي غير رسمي ايران توسط پزشكان استان زنجان، نيمه دوم 1384

لینک دانلود

 فایل ورد فراواني تجويز داروهاي غير رسمي ايران توسط پزشكان استان زنجان، نيمه دوم 1384 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فراواني تجويز داروهاي غير رسمي ايران توسط پزشكان استان زنجان، نيمه دوم 1384  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فراواني تجويز داروهاي غير رسمي ايران توسط پزشكان استان زنجان، نيمه دوم 1384،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فراواني تجويز داروهاي غير رسمي ايران توسط پزشكان استان زنجان، نيمه دوم 1384 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: تعدادی از داروها در بازار ایران موجود می باشند كه جز فهرست دارویی رسمی ایران نیستند ولی به علل مختلفی توسط پزشكان تجویز می شوند، با توجه به غیرمجاز بودن فروش این داروها در داروخانه، داروهای مذكور با قیمت ها و در مكان های متفاوت به فروش می رسند و بدیهی است كه ضمانتی ازنظر تقلبی نبودن یا تاریخ مصرف چنین داروهایی وجود ندارد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی داروهای غیررسمی كه به طور شایع تری توسط پزشكان تجویز می شوند، در نیمه ی دوم سال 1384 در استان زنجان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی در 26 داروخانه منتخب استان زنجان كه به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، فرم اطلاعاتی بود كه توسط داروخانه ها تكمیل گردید و روند جمع آوری اطلاعات هر دو هفته پی گیری شد. داده ها جمع آوری، طبقه بندی و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: درمجموع 1894 مورد دارو در داروخانه ها ثبت شده بود. از این تعداد، داروی ففول با 643 مورد (33.94 درصد) بیشترین فراوانی را داشت و داروهای بعدی به ترتیب شامل استئوكیر با 170 مورد (8.97 درصد)، كترل با 141 مورد (7.44 درصد)، تركیبات گلوكزامین/ كندروایتین / ام اس ام با 132 مورد (6.97 درصد) و داروی ترس اوریكس با 112 مورد (5.91 درصد) بودند كه در رده های دوم تا پنجم قرار داشتند.نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق داروهای خارج از فهرست رسمی ثبت شده، در 3 گروه قرار داشتند. گروه اول داروهای دارای مشابه داخلی بودند كه تا كنون برتری آن ها نسبت به داروهای داخلی اثبات نشده است (مانند ففول، استئوكیر). گروه دوم داروهایی بودند كه برتری آن ها نسبت به داروهای داخلی بارز بوده و یا فاقد مشابه داخلی بودند (مانند گلوكز امین/ كندروایتین) و گروه آخر داروهایی كه برتری خاصی نسبت به داروهای داخلی نداشتند (مانند قطره میم و كیدیكیر). از این رو پیشنهاد می شود كه تاثیر بالینی نمونه های خارجی با داخلی به طور دقیق مقایسه و در صورت مناسب بودن نتایج، به فهرست داروهای رسمی ایران اضافه گردند.
كلید واژه: تجویز دارو، داروهای رسمی ایران، داروهای خارج از فهرست رسمی، استان زنجان

توضیحات بیشتر