فایل ورد بررسي خصوصيات كمي و كيفي درختان توسكاي ييلاقي در سه منطقه ارتفاعي در اسالم

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي خصوصيات كمي و كيفي درختان توسكاي ييلاقي در سه منطقه ارتفاعي در اسالم دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي خصوصيات كمي و كيفي درختان توسكاي ييلاقي در سه منطقه ارتفاعي در اسالم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي خصوصيات كمي و كيفي درختان توسكاي ييلاقي در سه منطقه ارتفاعي در اسالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي خصوصيات كمي و كيفي درختان توسكاي ييلاقي در سه منطقه ارتفاعي در اسالم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی خصوصیات كمی و كیفی درختان توسكای ییلاقی با تغییرات ارتفاع از سطح دریا، سه رویشگاه در منطقه اسالم انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. سطح رویشگاه یك 8/1هكتار، رویشگاه دو 1/5 هكتار و رویشگاه سه معادل 9/4 هكتار برآورد شده است. در این بررسی، مشخصه های نوع گونه، قطر برابر سینه و ارتفاع درختان توسكای ییلاقی، كیفیت تنه، طول تنه بدون شاخه، شدت شاخه دار بودن تنه، فرم و تقارن تاج درختان و وضعیت زادآوری در رویشگاه های مورد بررسی، مطالعه شدند. آماربرداری در رویشگاه های مورد مطالعه برای اندازه گیری مشخصه های مورد نظر بطور صددرصد انجام گرفت. علاوه بر تعیین ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت دامنه نیز در رویشگاه های مورد مطالعه. مشخص شد. نتایج بدست آمده نشان می دهند كه بین منحنی قطر و ارتفاع رویشگاه های مورد مطالعه به احتمال 99درصد اختلاف معنی داری وجود ندارد ولی بین رویشگاه 2 و 3 در سطح 05/0 تفاوت معنی داری مشاهده می شود. از نظر طول تنه بدون شاخه و شدت شاخه دار بودن، وضعیت رویشگاه یك و دو در مقایسه با رویشگاه سه، مطلوبتر است. وضعیت زادآوری در رویشگاه یك مطلوبتر از دو رویشگاه دیگر است. با توجه به نتایج بدست آمده، مشاهده می شود كه علاوه بر عامل ارتفاع از سطح دریا كه در كیفیت رویشگاه تاثیر دارد، عواملی مانند شیب زمین، pH و رطوبت خاك و از همه مهمتر موقعیت رویشگاهی در وضعیت كمی و كیفی توسكای ییلاقی موثرند.
كلید واژه: توسكای ییلاقی، ارتفاع از سطح دریا، خصوصیات كمی و كیفی، منطقه اسالم

توضیحات بیشتر