فایل ورد بررسي كمي و كيفي جنگل كاري هاي انجام شده با نهال گونه هاي پيسه آ (Picea excelsa) و كاج سياه تركيه (Pinus nigra) در ذخيره گاه جنگلي فندق لو در اردبيل

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي كمي و كيفي جنگل كاري هاي انجام شده با نهال گونه هاي پيسه آ (Picea excelsa) و كاج سياه تركيه (Pinus nigra) در ذخيره گاه جنگلي فندق لو در اردبيل دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي كمي و كيفي جنگل كاري هاي انجام شده با نهال گونه هاي پيسه آ (Picea excelsa) و كاج سياه تركيه (Pinus nigra) در ذخيره گاه جنگلي فندق لو در اردبيل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي كمي و كيفي جنگل كاري هاي انجام شده با نهال گونه هاي پيسه آ (Picea excelsa) و كاج سياه تركيه (Pinus nigra) در ذخيره گاه جنگلي فندق لو در اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي كمي و كيفي جنگل كاري هاي انجام شده با نهال گونه هاي پيسه آ (Picea excelsa) و كاج سياه تركيه (Pinus nigra) در ذخيره گاه جنگلي فندق لو در اردبيل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی كمی و كیفی جنگل کاری های انجام شده با نهال گونه های پیسه آ و کاج سیاه ترکیه، 17 قطعه نمونه مربعی شكل به ابعاد 10× 10 متر به روش سیستماتیك تصادفی در منطقه انتخاب و در هر قطعه نمونه شاخص های زنده مانی، ارتفاع كل، قطر یقه و شادابی نهال ها بررسی و اندازه گیری شد. مقایسه آماری بین دو گونه پیسه آ و كاج سیاه تركیه در جهت و شیب یكسان (دامنه جنوبی، 20 درصد)، برتری گونه پیسه آ نسبت به کاج سیاه ترکیه را از نظر رویش قطری و ارتفاعی نشان داد (پیسه آ 1.12 Cm و0.26 m کاج سیاه تركیه 0.64 Cm و0.15 m). از نظر میزان درصد زنده مانی، اختلاف معنی داری بین دو گونه مشاهده نشد. همچنین مقایسه این دو گونه از نظر شادابی نشان داد كه گونه پیسه آ نسبت به كاج سیاه تركیه از شادابی بیشتری برخوردار بود.
كلید واژه: جنگل کاری، بررسی كمی و كیفی، پیسه آ، كاج سیاه تركیه، فندق لو و اردبیل

توضیحات بیشتر