فایل ورد القاي رسيدگي اووسيت هاي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) با استفاده از فاكتور رشد شبه انسولين- يك (IGF-I) در شرايط in vitro

لینک دانلود

 فایل ورد القاي رسيدگي اووسيت هاي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) با استفاده از فاكتور رشد شبه انسولين- يك (IGF-I) در شرايط in vitro دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد القاي رسيدگي اووسيت هاي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) با استفاده از فاكتور رشد شبه انسولين- يك (IGF-I) در شرايط in vitro  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد القاي رسيدگي اووسيت هاي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) با استفاده از فاكتور رشد شبه انسولين- يك (IGF-I) در شرايط in vitro،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد القاي رسيدگي اووسيت هاي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) با استفاده از فاكتور رشد شبه انسولين- يك (IGF-I) در شرايط in vitro :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :20

در این تحقیق، برای بررسی چگونگی دخالت محور رشد در رسیدگی جنسی تاس ماهی ایرانی، به بررسی in vitro اثر فاكتور رشد شبه انسولین- یك (IGF-I) در القای رسیدگی اووسیت ها و مقایسه آن با اثر هورمون استرویید جنسی DHP، هورمون گنادوتروپین انسانی (hCG) و هیپوفیز تاس ماهی ایرانی پرداخته شد. همچنین اثر استفاده از این فاكتور به عنوان پیش تیمار هورمون های DHP و hCG در القای رسیدگی جنسی اووسیت های تاس ماهی ایرانی كه با پدیده GVBD همراه است، مورد مطالعه قرار گرفت. این بررسی ها بر روی دو دسته اووسیت تاس ماهی ایرانی در دو مرحله رسیدگی جنسی متفاوت با توجه به موقعیت هسته آنها (PI<0.07 و PI>0.1) انجام شد. در هر دو موقعیت هسته ای، IGF-I در مقادیر استفاده شده GVBD را القا کرد. میزان القای GVBD توسط IGF-I در مقادیر 10ng/ml و 100 بیش از میزان القای آن توسط DHP در مقدار 10ng/ml در موقعیت غشایی (PI<0.07) بود. در موقعیت هسته در حال مهاجرت (PI>0.1) نیز مقادیر 100ng/ml و 1000 IGF-I دارای تأثیر بیشتری نسبت به مقادیر 10ng/ml و 100 DHP بود. در عین حال مقدار ng/ml 1000 DHP در هر دو موقعیت هسته ای بیشترین میزان تاثیر در القای GVBD داشت. مقدار 10ng/ml IGF-I در موقعیت هسته غشایی و مقادیر 100 و 1000 آن در موقعیت هسته در حال مهاجرت دارای تأثیر بیشتری در القای GVBD نسبت به مقادیر استفاده شده hCG بوده است. هیپوفیز در هر دو موقعیت هسته ای دارای تأثیر بیشتری نسبت به مقادیر استفاده شده IGF-I داشت. پیش تیمار كردن اووسیت ها با IGF-I در مقادیر 100ng/ml و 1000 نسبت به عدم پیش تیمار آنها با IGF-I میزان القای GVBD را پس از تیمار اووسیت ها با DHP در غلظت 100ng/ml در هر دو موقعیت هسته ای افزایش داد. این تأثیر در مورد hCG فقط در مرحله هسته در حال مهاجرت با مقدار 1000ng/ml IGF-I و در مقادیر 100IU/ml و hCG1000 دیده شد (P<0.05). نتایج این تحقیق برای اولین بار در یك گونه ماهی غضروفی استخوانی نشان داد كه IGF-I در القای رسیدگی جنسی اووسیت ها موثر است. همچنین نتایج نشان داد كه IGF-I می تواند به طور مستقیم و همچنین در ارتباط با سایر هورمون های محور رسیدگی جنسی، القای GVBD را فراهم کند.
كلید واژه: فاكتور رشد شبه انسولین یك، رسیدگی اووسیت ها، تاس ماهی ایرانی، هورمون الق كننده رسیدگی جنسی و گنادوتروپین

توضیحات بیشتر