فایل ورد طراحي و بررسي عملكرد كشت توام ماهي تيلاپيا (Oreochromis sp.)وكاهو (Lactuca sativa var longifolia)در يك سازگان مدار بسته

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي و بررسي عملكرد كشت توام ماهي تيلاپيا (Oreochromis sp.)وكاهو (Lactuca sativa var longifolia)در يك سازگان مدار بسته دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي و بررسي عملكرد كشت توام ماهي تيلاپيا (Oreochromis sp.)وكاهو (Lactuca sativa var longifolia)در يك سازگان مدار بسته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي و بررسي عملكرد كشت توام ماهي تيلاپيا (Oreochromis sp.)وكاهو (Lactuca sativa var longifolia)در يك سازگان مدار بسته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي و بررسي عملكرد كشت توام ماهي تيلاپيا (Oreochromis sp.)وكاهو (Lactuca sativa var longifolia)در يك سازگان مدار بسته :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :12

در این آزمایش یك سازگان مدار بسته برای پرورش توام ماهی تیلاپیا و كاهو طراحی شد. در این طراحی سعی شد كه بخشی برای پرورش گیاه و بخش هایی برای عملكرد باکتری های هوازی و غیر هوازی در محیط پرورش در كنار یكدیگر ایجاد شود. سازگان طراحی شده از نظر تولید ماهی و گیاه و تغییرات وضعیت كیفی آب محیط پرورش ماهی مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور 75 قطعه ماهی با میانگین وزن5.62±1.75 (Mean+SD) گرم وارد هر مخزن پرورش ماهی شد. مخزن پرورش ماهی از جنس فایبرگلاس و دارای ظرفیت نگهداری 840 لیتر آب بود كه در آن 640 لیتر اب ریخته شد. برای تغذیه ماهیان از غذای حبه ای (pellet) شناور و مخصوص پرورش بچه ماهی تیلاپیا استفاده شد كه از نظر تركیب بیوشیمیایی حاوی 24 درصد پروتئین، 6 درصد چربی، 6 درصد فیبر و 11 درصد رطوبت بود. ماهیان دوبار در روز و به مقدار 5 درصد وزن بدنشان در ساعت 9 صبح و 2 بعدازظهر غذادهی شدند. در طول آزمایش، سه بار 42نشای كاهو كشت و برداشت شدند. مقدار محصول كاهوی برداشتی به ترتیب برابر 1437±339، 2112±297 و 1173±202 گرم در متر مربع برای سه دوره متوالی بود. در این آزمایش مشخص شد كه در سازگان طراحی شده امكان پرورش ماهی و گیاه با هم وجود دارد و سازگان توانایی كاهش تركیبات نیتروژن دار را بعد از 5 هفته از شروع آزمایش و تا حد استاندارد دارد. با شروع آزمایش غلظت آمونیاك در آب افزایش یافت و بعد از 5 هفته مقدار آن به حدود 8 میلی گرم در لیتر رسید . سپس غلظت آن كاهش یافت و یك هفته مانده به پایان آزمایش به حدود 45/1 میلی گرم در لیتر رسید. مقدار غلظت نیتریت آب بعد از دو هفته از شروع آزمایش افزایش یافت و بعداز 9 هفته غلظت آن به حدود52/1 میلی گرم در لیتر رسید. در كل میزان غلظت نیتریت دارای تغییراتی بین 30/2-028/0 میلی گرم در لیتر بود. میزان غلظت نیترات تغییراتی بین 07/1-61/0 میلی گرم در لیتر را داشت. این مقدار در پایان آزمایش دارای میانگین 0.73±0.61 بود. میانگین وزن برداشت هر ماهی در پایان آزمایش 188±19 گرم بود و میانگین مقدار تولید ماهی در پایان آزمایش 9.25±1.55 کیلوگرم در هر واحد پرورش یا سازگان یا به حدود 13 كیلوگرم در متر مكعب آب رسید. میانگین ماندگاری ماهی 68±1.9 درصد اندازه گیری شد. این پژوهش نشان داد كه امكان طراحی و ساخت سازگان ساده توام پرورش ماهی و گیاه به صورت یك مجموعه نزدیك به هم و با حداقل استفاده از آب و فضا وجود دارد.
كلید واژه: سازگان پرورش ماهی و گیاه، باکتری های هوازی، باکتری های بی هوازی، ماهی تیلاپیا، گیاه كاهو و كیفیت آب

توضیحات بیشتر