فایل ورد تعيين آستانه خسارت اقتصادي و درصد افت عملكرد اقتصادي ذرت دانه اي، (Zea mays L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس، (.Amaranthus retroflexus L)

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين آستانه خسارت اقتصادي و درصد افت عملكرد اقتصادي ذرت دانه اي، (Zea mays L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس، (.Amaranthus retroflexus L) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين آستانه خسارت اقتصادي و درصد افت عملكرد اقتصادي ذرت دانه اي، (Zea mays L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس، (.Amaranthus retroflexus L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين آستانه خسارت اقتصادي و درصد افت عملكرد اقتصادي ذرت دانه اي، (Zea mays L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس، (.Amaranthus retroflexus L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين آستانه خسارت اقتصادي و درصد افت عملكرد اقتصادي ذرت دانه اي، (Zea mays L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس، (.Amaranthus retroflexus L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آفات و بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :16

به منظور تعیین آستانه خسارت اقتصادی و درصد افت عملكرد ذرت در اثر رقابت با تاج خروس آزمایشی براساس روش سری های افزایشی بصورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار اجرا شد. آزمایش دارای دو فاكتور شامل تراكم تاج خروس در پنج سطح (0، 2، 4، 6 و 12 بوته در مترمربع) و تراكم ذرت در سه سطح (7، 9 و 11 بوته در مترمربع) بود. برای توصیف كاهش عملكرد ناشی از رقابت تاج خروس از معادله دو پارامتری كوزنس استفاده شد. با توجه به پارامترهای بدست آمده از مدل حداقل درصد افت عملكرد دانه ذرت (پارامتر I) در تراكم های 7، 9 و 11 بوته در مترمربع ذرت به ترتیب 6.54، 4.35 و 4.1 درصد بود. افزایش تراكم ذرت موجب كاهش 37 درصدی در پارامتر I گردید. حداكثر افت عملكرد دانه ذرت در واحد سطح در تراكم های 7، 9 و 11 بوته در مترمربع ذرت به ترتیب 50.43، 34.16 و 24.6 درصد بود كه با افزایش تراكم ذرت مقدار این پارامتر 51 درصد كاهش یافت. افزایش تراكم ذرت موجب افزایش 35 درصدی تراكم آستانه شد و آن را از 0.13 به 0.2 بوته در مترمربع رسانید. آستانه خسارت اقتصادی تاج خروس نیز با افزایش تراكم ذرت افزایش یافت، بطوریكه با افزایش تراكم ذرت از 7 به 11 بوته در مترمربع آستانه خسارت اقتصادی تاج خروس از 1.5 به 2.8 بوته در مترمربع افزایش یافت.
كلید واژه: ذرت، تاج خروس، رقابت، آستانه خسارت اقتصادی

توضیحات بیشتر