فایل ورد توليد پودر سوپ از ماهي كيلكا و تعيين زمان ماندگاري آن

لینک دانلود

 فایل ورد توليد پودر سوپ از ماهي كيلكا و تعيين زمان ماندگاري آن دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توليد پودر سوپ از ماهي كيلكا و تعيين زمان ماندگاري آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توليد پودر سوپ از ماهي كيلكا و تعيين زمان ماندگاري آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توليد پودر سوپ از ماهي كيلكا و تعيين زمان ماندگاري آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :14

تحقیق حاضر به منظور تعیین فرمولی مناسب برای تهیه پودر سوپ كیلكا از ماهی كیلكا Clopeonella كه دارای سه گونه در دریای خزر است همچنین تعیین ارزش غذایی و زمان ماندگاری آن انجام شد. ماهی تازه صید شده پس از آماده سازی، پخته شده و در خشك كن الكتریكی خشك شد، سپس به پودر تبدیل شد. پودر حاصل درسه فرمول مختلف با افزودنی های متفاوت برای تهیه پودر سوپ كیلكا فراوری شد. با استفاده از روش هدونیك فرمول برتر انتخاب شد. برای تعیین اثر زمان ماندگاری بر كیفیت فراورده، آزمایش های TVN، پراكسید، شمارش كلی میكروبی و آزمایش های چشایی به مدت 120 روز در فاصله های زمانی معین به کار رفتند. نتایج نشان می دهد كه TVN به 5/21 (میلی گرم در 100 گرم)، پراكسید از 39/1 به 28/4 (میلی اكی والان بر كیلو گرم) و شمارش كلی میكروبی از 104 * 9 به 102*2/2 ( تعداد در گرم ) تغییر یافته است. تغییرات مقدار TVN و پراكسید رابطه مستقیمی با دما و مدت زمان ماندگاری داشت. نتایج آزمایش های چشایی مؤید این موضوع است كه نمونه تا 60 روز در شرایط مطلوبی بود و پس از این مدت دچار تغییرات نامطلوب شد. از طرف دیگر، درصد پروتئین و چربی این فراورده در مدت زمان نگهداری به ترتیب از 05/52 و 8/5 به 3/46 و 9/4 رسید، همچنین بررسی های آماری نشان داد كه در سطح P<0.05 ارتباط معنی داری بین نتایج وجود داشت. از این رو مدت زمان ماندگاری فرآورده تولید 60 روز تعیین شد.
كلید واژه: سوپ كیلكا، TVN ، پراكسید، شمارش كلی میكروبی، زمان ماندگاری و ارزش غذایی

توضیحات بیشتر