فایل ورد بررسي تاثير مراحل فنولوژي بر کيفيت علوفه گونه هاي مختلف در مراتع ييلاقي طالقان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير مراحل فنولوژي بر کيفيت علوفه گونه هاي مختلف در مراتع ييلاقي طالقان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير مراحل فنولوژي بر کيفيت علوفه گونه هاي مختلف در مراتع ييلاقي طالقان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير مراحل فنولوژي بر کيفيت علوفه گونه هاي مختلف در مراتع ييلاقي طالقان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير مراحل فنولوژي بر کيفيت علوفه گونه هاي مختلف در مراتع ييلاقي طالقان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی تغییرات کیفیت علوفه در مراحل مختلف فنولوژی گونه های مختلف، نمونه برداری از 20 گونه گیاهی در منطقه طالقان در دو مرحله فنولوژیکی صورت گرفت. سپس تجزیه شیمیایی برای اندازه گیری درصد نیتروژن و دیواره سلولی منهای همی سلولز (ADF) نمونه های گیاهی انجام شد. پروتئین خام، ADF، ماده خشک قابل هضم (DMD) و انرژی متابولیسمی (ME) به عنوان عوامل تعیین کننده کیفیت علوفه مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از روش تجزیه واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت علوفه بر اثر پیشرفت مراحل رشد تغییر می یابد. بیشترین کیفیت علوفه مربوط به مرحله رشد رویشی و کمترین مقدار مربوط به مراحل پایانی دوره رشد است. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، کیفیت علوفه گونه های مختلف با همدیگر در سطح خطای یک درصد تفاوت معنی دار دارند. به طور کلی، در بین گونه های مورد مطالعه، بالا ترین کیفیت مربوط به گونه Lotus goeblia و پایین ترین کیفیت مربوط به گونه Cynodon dactylon است.
كلید واژه: کیفیت علوفه، مراحل فنولوژیکی، پروتئین خام، دیواره سلولی منهای همی سلولز، ماده خشک قابل هضم و انرژی متابولیسمی

توضیحات بیشتر