فایل ورد بررسي تاثيرات قطر ريشه و دفعات تيغ زني بر ميزان شيره دهي گياه دارويي- مرتعي آنغوزه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثيرات قطر ريشه و دفعات تيغ زني بر ميزان شيره دهي گياه دارويي- مرتعي آنغوزه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثيرات قطر ريشه و دفعات تيغ زني بر ميزان شيره دهي گياه دارويي- مرتعي آنغوزه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثيرات قطر ريشه و دفعات تيغ زني بر ميزان شيره دهي گياه دارويي- مرتعي آنغوزه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثيرات قطر ريشه و دفعات تيغ زني بر ميزان شيره دهي گياه دارويي- مرتعي آنغوزه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :12

آنغوزه (Ferula assa- foetida L.) متعلق به شاخه پیدازادان، زیر شاخه نهاندانگان، رده دو لپه ای ها، راسته جدا گلبرگان و تیره چتریان است. این گیاه یك پایه و مونوكارپیك می باشد، به طوری كه در طول رویش فقط یك بار، گل می دهد و سپس دوره رویشی آن خاتمه می یابد. ریشه این گیاه شیره ای را در خود ساخته و ذخیره می كند كه با تیغ زدن مورد بهره برداری قرار می گیرد. این پژوهش در مراتع آنغوزه منطقه خمروت شهرستان زرند واقع در شمال غرب كرمان به منظور تعیین رابطه بین قطر ریشه و میزان شیره دهی آن و همچنین مطالعه تاثیر دفعات مختلف تیغ زنی ریشه بر میزان استحصال شیره در قالب طرح كاملا تصادفی در پنج تكرار انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد قطر ریشه برمیزان شیره استحصال شده در سطح احتمال 1/0 درصد معنی دار است. با افزایش قطر ریشه، میزان شیره استحصال شده نیز افزایش یافت، به طوری که میانگین شیره دهی هر بوته 34/43، 62/48، 26/55، 54/62، 38/72 و 90/85 گرم به ترتیب برای ریشه های دارای قطرهای 5-4، 6-5، 7-6، 8-7، 9-8 و 10-9 سانتی متر بود. همچنین نتایج تجزیه واریانس اثر دفعات تیغ زنی بر میزان شیره استحصال شده نشان می دهد كه مقدار شیره استحصال شده، در سطح احتمال 1/0 درصد به طور معنی داری تحت تاثیر دفعات تیغ زنی قرار می گیرد. مقدار شیره تا تیغ زنی مرتبه نهم افزایش و پس از آن به طور معنی داری تا تیغ زنی مرحله 14 كاهش می یابد. توصیه می شود ریشه های قطورتر (به قطر 6 تا 10 سانتی متر) تیغ زده شوند و بقیه برای تولید بذر در مراتع باقی بمانند. همچنین عملكرد تولید شیره تا تیغ زنی مرتبه دهم اقتصادی است و به گیاهان مراتع نیز صدمه وارد نمی كند.
كلید واژه: آنغوزه، بهره برداری، تیغ زدن، عملكرد، شیرابه، گیاه دارویی، قطر طوقه و دفعات تیغ زنی

توضیحات بیشتر