فایل ورد زيست سنجي چند جدايه ايراني Bacteria:Bacillaceae) Bacillus thuringiensis) روي كرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae

لینک دانلود

 فایل ورد زيست سنجي چند جدايه ايراني Bacteria:Bacillaceae) Bacillus thuringiensis) روي كرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد زيست سنجي چند جدايه ايراني Bacteria:Bacillaceae) Bacillus thuringiensis) روي كرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد زيست سنجي چند جدايه ايراني Bacteria:Bacillaceae) Bacillus thuringiensis) روي كرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد زيست سنجي چند جدايه ايراني Bacteria:Bacillaceae) Bacillus thuringiensis) روي كرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آفات و بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :16

این بررسی برای ارزیابی كارایی تعدادی جدایه های ایرانی باكتری (Bacteria: Bacillaceae) Bacillus thuringiensis روی كرم قوزه پنبهHelicoverpa armigera Hub. انجام گرفت. جدایه های مذكور به روش های استاندارد از خاك های مناطق جنگلی شمال كشور و خاك های زراعی نقاط مختلف ایران جدا گردید. تفاوت های بیولوژیك 12 جدایه ایرانی و دایپل به عنوان شاهد روی لاروهای چهار روزه كرم قوزه پنبه، در قالب یك طرح آماری كاملا تصادفی با 14 تیمار، سه تكرار و هر تكرار شامل 15 عدد لارو انجام شد. مرگ و میر لاروها پس از سه، هفت و سیزده روز تغذیه از غلظت باكتری كه با غذای مصنوعی تهیه شده بود، ارزیابی شد. مقایسه میانگین مرگ و میر ایجاد شده روی لاروها نشان داد كه بین جدایه ها تفاوت معنی دار وجود داشته و برخی از آن ها با نمونه تجارتی دایپل در یك گروه آماری قرار گرفتند. جدایه 6R به عنوان نمونه ای از جدایه های موثر و مناسب انتخاب گردید. LC50 این جدایه 106´6 واحد زنده (CFU) در میلی لیتر بدست آمد كه نسبت به فرآورده تجارتی دایپل با دز كشندگی پنجاه درصد CFU 8´106 در میلی لیتر اثر یكسانی را روی كرم قوزه پنبه داشت. مدت زمان لازم برای اینكه باكتری بتواند 50 درصد مرگ و میر در جمعیت لاروهای چهار روزه كرم قوزه پنبه ایجاد كند، برای جدایه های 4T, 3R, 6R, Dipel, Dh11 و Km23 به ترتیب 3.37، 3.81، 4.05، 4.41، 4.85 و 27.2 روز بود، كه نشان دهنده اثر سریع یا اثر توام با تاخیر آن ها است.
كلید واژه: Bacillus thuringiensis

توضیحات بیشتر