فایل ورد بررسي مقاومت لاين هاي تراژن توتون Nicotiana tabacum cv. Samsun در برابر سه جدايه ايراني ويروس Y سيب زميني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقاومت لاين هاي تراژن توتون Nicotiana tabacum cv. Samsun در برابر سه جدايه ايراني ويروس Y سيب زميني دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقاومت لاين هاي تراژن توتون Nicotiana tabacum cv. Samsun در برابر سه جدايه ايراني ويروس Y سيب زميني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقاومت لاين هاي تراژن توتون Nicotiana tabacum cv. Samsun در برابر سه جدايه ايراني ويروس Y سيب زميني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقاومت لاين هاي تراژن توتون Nicotiana tabacum cv. Samsun در برابر سه جدايه ايراني ويروس Y سيب زميني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آفات و بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :25

در این بررسی ژن پروتئین پوششی نژاد نكروتیك ویروس وای سیب زمینی (PVY-CP) در حامل pBIN19 همسانه سازی گردید. به كمك طراحی آغازگر، این ژن به نحوی همسانه سازی شد كه فاقد كدون شروع باشد. گیاهان توتون Nicotiana tabacum cv. Samsun به روش قطعه برگی و با استفاده از باكتری tumefacience Agrobanterium توسط ژن PVY-CP، تراژن گردیدند. مقاومت لاین های تراژن Nicotiana tabacum cv. Samsun حاوی ژن الحاقی PVY-CP، در برابر واگیرش سه جدایه ویروس وای سیب زمینی شایع در ایران شامل PVYn-Mz, PVYn-H و PVYo-Ar مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس خصوصیات بیولوژیكی، سرولوژیكی و نقشه تحدید ژن پروتئین پوششی، جدایه های PVYn-Mz, PVYn-H با نژاد نكروتیك PVY و جدایه PVYo-Ar با نژاد معمولی PVY مشابهت داشتند. حضور ژن PVY-CP الحاقی به ژنوم گیاه، در 29 لاین از 31 لاین مقاوم به كانامایسین، به وسیله واكنش زنجیره ای پلیمراز مورد تایید قرار گرفت. نتایج ارزیابی نشانه های بیماری و آزمون الیزا نشان داد كه در مایه زنی جدایه PVYn-H، 5 لاین مقاوم، 9 لاین دارای نشانه های ملایم بیماری و 17 لاین حساس و در برابر مایه زنی جدایه PVYn-Mz، 4 لاین مقاوم، 10 لاین با نشانه های ملایم بیماری و 17 لاین حساس و در برابر مایه زنی جدایه PVYo-Ar دو لاین با نشانه های ملایم و 29 لاین حساس بودند. با توجه به فقدان كدون شروع در تراژن PVY-CP، هیچ محصول پروتئینی حاصل از ترجمه تراژن در لاین های مقاوم، ردیابی نگردید. در این اساس به نظر می رسد كه در این گیاهان، مقاومت با منشا آر.ان.ای (RNA mediated resistance-RMR) مطرح باشد. مكانیسم (های) احتمالی مطرح در چنین مقاومتی مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به محدود بودن منابع مقاومت طبیعی در بین گیاهان متعلق به جنس Nicotiana، دست یابی به منابع مقاومت مهندسی شده مفید می باشد.
كلید واژه: ویروس Y سیب زمینی، نژادها، گیاهان تراریخت، مقاومت مهندسی شده

توضیحات بیشتر